Hoàn thiện Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong Kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Kiểm toán - Tư vấn thuế

<p> Với tư cách là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý tài chính trong nền kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập, kế toán, Kiểm toán, các chính sách về thuế cần tiếp tục hoàn thiện, phát triển trên cơ sở những giải pháp sau: Đối với nhà nước:tạo lập và hoàn thiện cơ sở pháp lý chung cho hoạt động Kiểm toán. Hiện nay nghành Kiểm toán đã được tách khỏi sự quản lý của Bộ tài chính và chính thức trực thuộc sự quản lý chính phủ, đây là một thuận lợi ngành Kiểm toán phát huy được lợi thế của mình, nâng cao chất lượng Kiểm toán cũng như khẳng định vài trò của mình. Cấn phải tiếp tục soạn thảo và ban hành những chuẩn mực Kiểm toán khác trên cơ sở vận dụng có chọn lọc các chuẩn mực Kiểm toán quốc tế, phát triển các tiền lệ được phổ biến rộng rãi phù hợp nền kinh tế Việt Nam. Ngoài ra cần phải có luật Kiểm toán cụ thể được ban hành có các thông tư hướng dẫn thực hiện. Kết qủa Kiểm toán phải được các cơ quan thuế công nhận. Đối với các Công ty Kiểm toán:Phải thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhân viên, tăng cường giao lưu với các Công ty khác để cùng nhau học hỏi trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp. Tạo điều kiện để các nhân viên trong Công ty được tiếp cận nhanh với cac chính sách, quyết định mới của nhà nước về lĩnh vực tài chính. Mở rộng quan hệ với các Công ty Kiểm toán nước ngoài là điều cần thiết trong xu thế hội nhập khi mà có số ít các Công ty Kiểm toán Việt nam được quốc tế công nhận về chất lượng Kiểm toán và các Công ty Kiểm toán nước ngoài chiếm ưu thế hơn là các Công ty trong nước. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY