Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng cho vay Khách hàng Doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Huế

Quy trình thẩm định đối với sự phát triển của công nghệ Ngân hàng, và sự cạnh tranh trong nền kinh tế theo thời gian sẽ bị tụt hậu, lỗi thời và không còn phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại. do vây mà Ngân hàng cần quan tâm đổi mới quy trình để đem lại lợi ích lớn hơn cho Khách hàng và cho cả Ngân hàng, sao cho ngày càng rút ngắn đƣợc thời gian cũng nhƣ chi phí thẩm định nhƣng vẫn đảm bảo đƣợc hiệu quả trong công tác thẩm định và quyết định cho vay của Ngân hàng. 3.2.3.1. Thẩm định tƣ cách Khách hàng Hiện nay việc là giả giấy tờ rất phổ biến, và không ít Khách hàng đã đƣa thông tin giả đến Ngân hàng để xin vay vốn, do vậy mà Ngân hàng cần quan tâm sát sao đến tính trung thực, đầy đủ, hợp lý hợp lệ của bộ hồ sơ xin vay vốn. Thông qua các hình thức kiểm tra nhƣ: Phỏng vấn trực tiếp, đến cơ sở hoạt động kinh doanh của Khách hàng kiểm tra, thông tin CIC, hệ thống dữ liệu Khách hàng 3.2.3.2. Thẩm định tình hình tài chính của Doanh nghiệp Việc thẩm định tình hình tài chính của Doanh nghiệp đa phần dựa trên các BCTC, tuy nhiên để vay đƣợc vốn từ Ngân hàng thì không ít các Doanh nghiệp đã điều chỉnh, sửa đổi lại các báo cáo của mình. Do đó mà Ngân hàng cần phải kiểm tra tính chân thực của các báo cáo thông qua các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng kinh tế, các đối tác bạn hàng của Doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY