Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập góp phần phát triển kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập WTO

MỤC LỤC Phần mở đầu 1 Chương I: Các vấn đề cơ bản về thuế thu nhập 3 1.1- Thuế thu nhập 3 1.1.1- Khái niệm thu nhập và thuế thu nhập . 3 1.1.2- Đặc điểm của thuế thu nhập 3 1.2- Các yếu tố cơ bản của thuế thu nhập 4 1.3- Các sắc thuế thu nhập . 10 1.3.1- Thuế thu nhập doanh nghiệp . 10 1.3.2- Thuế thu nhập cá nhân . 12 1.4- Vai trò của thuế thu nhập trong nền kinh tế . 14 1.5- Thuế thu nhập ở một số nước trên thế giới . 16 1.5.1- Khái quát áp dụng thuế thu nhập ở một số nước . 16 1.5.1.1- Malaysia 16 1.5.1.2- Thái Lan 18 1.5.1.3- Singapore 21 1.5.1.4- Trung Quốc .22 1.5.2- Bài học kinh nghiệm 23 Chương II: Thực trạng thuế thu nhập tại Việt Nam . 25 2.1- Quá trình cải cách thuế thu nhập tại Việt Nam . 25 2.1.1- Quá trình cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp (từ năm 1990 đến nay) . 25 2.1.1.1- Giai đoạn 1990 – 1999 26 2 2.1.1.2- Giai đoạn 1999 - 2004 . 27 2.1.1.3- Giai đoạn 2004 – đến nay . 30 2.1.2. Quá trình cải cách thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao từ năm 1990 đến nay 33 2.1.2.1- Giai đoạn 1990 – 1994 34 2.1.2.2- Giai đoạn 1994 – 2004 35 2.1.2.3- Giai đoạn 2004 – đến nay 36 2.2- Thực trạng thuế thu nhập doanh nghiệp 39 2.3- Thực trạng thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao . 43 2.4- Đánh giá thực trạng thuế thu nhập tại Việt Nam 48 2.4.1- Những thành tựu đạt được 48 2.4.2- Những điểm còn hạn chế 53 2.4.3- Nguyên nhân của những hạn chế . 54 Chương III: Hoàn thiện hệ thống thuế thu nhập tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế 56 3.1- Sự cần thiết phải hoàn thiện thuế thu nhập phù hợp với hội nhập quốc tế 56 3.2- Mục tiêu và định hướng hoàn thiện thuế thu nhập . 57 3.3- Các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế thu nhập 58 3.3.1- Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp 58 3.3.2- Hoàn thiện thuế thu nhập cá nhân . 61 3.3.3- Hoàn thiện quản lý thuế thu nhập 64 3.4- Các giải pháp hỗ trợ . . 65 Phần Kết luận 67 3 DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT Thu nhập doanh nghiệp: TNDN Giá trị gia tăng: GTGT Thu nhập cá nhân: TNCN Ngân sách nhà nước: NSNN DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ Bảng 1 : Vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế Bảng 2 : Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo ngành 1988 – 2006 Bảng 3: Số liệu cơ cấu tổng thu ngân sách nhà nước Biểu đồ 1: Đầu tư trực tiếp nước ngoài Biểu đồ 2: Đồ thị thể hiện cơ cấu nguồn thu ngân sách nhà nước 4 MỞ ĐẦU 1- Lý do chọn đề tài: Ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, hệ thống thuế là một trong những công cụ quan trọng của nhà nước để điều tiết vĩ mô nền kinh tế, phân phối tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. Tất cả các quốc gia đều luôn quan tâm đến việc cải cách hệ thống thuế nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong từng thời kỳ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội. Ở Việt Nam, nhiều sắc thuế đã được nghiên cứu và ban hành từ những năm 1990 và qua nhiều lần cải cách, hoàn thiện để phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, hệ thống thuế vẫn còn nhiều điểm bất cập, không đồng bộ, thống nhất giữa các chính sách thuế. Đặc biệt, trong điều kiện hội nhập, nền kinh tế ngày càng phát triển thì xu hướng nâng cao tỷ trọng thuế trực thu trong tổng nguồn thu ngân sách nhà nước được Nhà nước đặt ra là hoàn toàn hợp lý và việc hoàn thiện các chính sách thuế thu nhập đang rất cần thiết. Với những lý do trên, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập góp phần phát triển kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập WTO” để nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ. 2- Mục đích nghiên cứu: - Hệ thống hoá quá trình phát triển thuế thu nhập ở Việt Nam. - Phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng thuế thu nhập ở Việt Nam trong thời gian qua, tham khảo thuế thu nhập các nước trên thế giới nhằm kiến nghị những giải pháp hoàn thiện thuế thu nhập Việt Nam trong điều kiện hội nhập WTO. 5 3- Phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu các sắc thuế thu nhập tại Việt Nam trên phạm vi cả nước, tham khảo thuế thu nhập một số nước trên thế giới. 4- Phương pháp nghiên cứu: - Trên cơ sở lý luận về thuế thu nhập, bằng phương pháp thực nghiệm từ thực tế qua thống kê, phân tích, tổng hợp để đánh giá thực trạng áp dụng thuế thu nhập tại Việt Nam. Từ đó, tìm ra nguyên nhân tồn tại của các hạn chế và đưa ra giải pháp. Luận văn dài 67 trang, gồm phần mở đầu, 03 chương, phần kết luận và 02 bảng phụ lục. - Chương I: Các vấn đề cơ bản về thuế thu nhập - Chương II: Thực trạng thuế thu nhập tại Việt Nam - Chương III: Hoàn thiện hệ thống thuế thu nhập tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY