Hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HTXNN VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTXNN . 1 1.1 Lý luận cơ bản về HTXNN . 1 1.1.1 Khái niệm . 1 1.1.2 Đặc điểm 1 1.1.3 Vai trò 2 1.1.4 Các hình thức của HTXNN 3 1.2 Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển HTXNN 4 1.2.1 Chính sách tài chính . 5 1.2.1.1 Chính sách NSNN . . . 5 1.2.1.2 Chính sách tín dụng NN . . 6 1.2.1.3 Chính sách tài chính khác. . . 10 1.2.2 Chính sách tín dụng 11 1.2.2.1Cho vay vôn tín dụng ngân hàng . .11 1.2.2.2 Quỹ tín dụng nhân dân . . 11 1.2.2.3 Cho thuê tài chính . 12 1.2.3 Chính sách phát triển thị trường chứng khoán . 13 1.3 Một số bài học kinh nghiệm . . 13 1.3.1 Kinh nghiệm một số nước trên thế giới. . 13 1.3.1.1 Kinh nghiệm ở Nhật Bản . .13 1.3.1.2 Kinh nghiệm ở Hàn Quốc . .16 1.3.1.1 Kinh nghiệm ở Đan Mạch . . .18 1.3.2 Một số bài học kinh nghiệm đối với VN 20 2 Chương II : THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTXNN Ở ĐBSCL .23 2.1 Tình hình kinh tế - xã hộI ĐBSCL 23 2.2 Thực trạng các HTXNN ở ĐBSCL .25 2.2.1 Số lượng HTX nông, lâm nghiệp, thủy sản 26 2.2.2 Lao dộng, vốn sản xuất, kinh doanh của HTXNN .28 2.2.3 Công nợ của HTXNN .36 2.2.4 Hiện quả sản xuất kinh doanh . 39 2.2.5 Mức đóng góp vào GDP .44 2.2.6 Những điểm yếu của HTXNN ở ĐBSCL .48 2.3 Thực trạng chính sách tài chính hỗ trợ phát triển HTXNN ở ĐBSCL 49 1.2.1 Thực trạng chính sách tài chính. . . 49 1.2.1.1 Thực trạng chính sách NSNN. . 49 1.2.1.2 Thực trạng chính sách tín dụng NN 54 1.2.1.3 Chính sách tài chính khác. . 62 1.2.2 Thực trạng chính sách tín dụng . 63 1.2.2.1Cho vay vôn tín dụng ngân hàng . .63 1.2.2.2 Quỹ tín dụng nhân dân . . . 66 1.2.2.3 Cho thuê tài chính . 67 2.2.3 Chính sách phát triển thị trường chứng khoán . 68 2.2.4 Đánh giá những ưu điểm và những hạn chế của chính sách tài chính hỗ trợ phát triển HTXNN ở ĐBSCL 70 2.2.4.1 Những ưu điểm .70. 2.2.4.2 Những hạn chế .72 Chương III : CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTXNN Ở ĐBSCL 74 3.1 Định hướng phát triển HTXNN ở ĐBSCL 74 3.2 Định hướng chính sách tài chính hỗ trợ phát triển HTXNN ở ĐBSCL.76 3.3 Các giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ phát triển HTXNN ở ĐBSCL .77 3.3.1 Chính sách tài chính . .77 3.3.1.1 Chính sách NSNN . . . .77 3.3.1.2 Chính sách tín dụng NN . . . 82 3.3.1.3 Chính sách tài chính khác. . . 88 3.3.2 Chính sách tín dụng 89 3.3.2.1Cho vay vôn tín dụng ngân hàng . .89 3.3.2.2 Quỹ tín dụng nhân dân . . 90 3.3.2.3 Cho thuê tài chính . 91 3.3.3 Chính sách phát triển thị trường chứng khoán . 92 3.4 Các giải pháp hỗ trợ khác .93 3.41 Chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực . 93 3.4.2 Chính sách đất đai .94 3.4.3 Chính sách hỗ trợ về khoa học và công nghệ .95 3.4.4 Chính sách hổ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường .95 3.4.5 Chính sách hỗ trợ HTX đầu tư cơ sở hạ tầng 96 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY