Hình thái học phấn hoa các loài cây thân gỗ ở lâm trường Tân Phú tỉnh Đồng Nai

MỤC LỤC Lời cảm ơn . i Tóm lược . ii Danh lục hình iii Danh lục bảng . vii MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 2 1.1 Lược sử nghiên cứu . .2 1.1.1 Kỷ nguyên của kính hiển vi quang học . 2 1.1.2 Kỷ nguyên của kính hiển vi điện tử và tin học .5 1.1.3 Sơ lược về nghiên cứu phấn hoa ở Việt Nam .7 1.2 Khu vực nghiên cứu .8 1.2.1 Vị trí địa lý, ranh giới hành chính .8 1.2.2 Diện tích 9 1.2.3 Địa hình, địa mạo 10 1.2.4 Thổ nhưỡng .10 1.2.5 Khí hậu thủy văn .10 1.2.6 Thảm thực vật .11 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 2.1 Đối tượng nghiên cứu . 12 2.2 Nội dung nghiên cứu . .12 2.2.1 Tính đối xứng và sự phân cực . 12 2.2.2 Hình dạng 14 2.2.3 Kích thước .16 2.2.4 Cấu tạo vỏ hạt phấn .17 2.2.4.1 Thành phần 17 2.2.4.2 Các kiểu kiến trúc bề mặt của hạt phấn 18 2.2.5 Cửa 21 2.2.5.1 Cấu tạo .21 2.2.5.2 Các kiểu cửa . 23 2.2.5.3 Số lượng và cách sắp xếp . 24 2.3 Phương pháp nghiên cứu . .25 2.3.1 Dụng cụ .2 5 2.3.2 Hóa chất .25 2.3.3 Thời gian, địa điểm thu mẫu .26 2.3.4 Phương pháp .26 2.3.4.1 Thu mẫu .26 2.3.4.2 Xử lý mẫu . 27 2.3.4.3 Phân tích mẫu . 28 2.3.4.4 Mô tả, lập chìa khóa nhận diện, số hóa dữ liệu 29 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 31 3.1 Chìa khóa nhận diện .31 3.2 Phần mềm nhận diện 38 3.3 Mô tả 40 3.4 Thảo luận 112 3.4.1 Đặc điểm hình thái 112 3.4.2 Phân loại học . 114 3.4.3 Phương pháp và công cụ .114 3.4.4 Phần mềm nhận diện .116 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ .117 4.1 Kết luận 117 4.1.1 Về hình thái và phân loại 117 4.1.2 Về phương pháp và công cụ 118 4.1.3 Về phần mềm nhận diện 118 4.2 Kiến nghị 118 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH . TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY