Hệ thống điều khiển giao thông thông minh đô thị

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Chương 1: Tổng quan Chương 2: Bài toán nhận dạng đối tượng chuyển động trong video Chương 3: Ứng dụng bài toán nhận dạng chuyển động trong điều khiển giao thông Chương 4: Phát triển hệ thống điều khiển giao thông thông minh đô thị Chương 5: Kết luận Lời kết Tài liệu tham khảo Phụ lục Giới thiệu sơ lược về tác giả MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa LỜI CÁM ƠN . . i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG .v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . .vi Chương 1 - TỔNG QUAN .1 1.1 - Giới thiệu . 1 1.2 - Vấn đề cần giải quyết . 1 1.3 - Giải pháp . .1 1.4 - Các yêu cầu đặt ra đối với hệ thống . 2 1.5 - Cấu trúc của luận văn .2 Chương 2 - BÀI TOÁN NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG TRONG VIDEO . 4 2.1 - Một số khái niệm .4 2.1.1 - Cấu trúc Video . 4 2.1.2 - Key - frame . .5 2.2 - Tổng quan về phương pháp phát hiện đối tượng chuyển động trong video dựa vào phân đoạn ảnh . .5 2.3 - Thuật toán phát hiện đối tượng chuyển động . .8 2.3.1 - Lý thuyết cơ bản trong phát hiện chuyển động . 8 2.3.2 - Chi tiết thuật toán phát hiện chuyển động . 11 2.3.2.1 - Rút trích đặc trưng .13 2.3.2.2 - Cường độ sáng . 13 2.3.2.3 - Màu sắc . .13 2.3.2.4 - Đặc trưng bất biến về độ chiếu sáng . .14 2.3.3 - Phân tích đặc trưng 14 2.3.3.1 - Kỹ thuật lấy khung hình đối chiếu . 14 - iii - 2.3.3.2 - Phương pháp xác định khung hình đối chiếu cố định .15 2.3.3.3 - Phương pháp xác định khung hình đối chiếu động .15 2.3.3.4 - So sánh kết quả hai phương pháp sử dụng khung hình đối chiếu: 17 2.3.4 - Tính toán ma trận khác biệt (Mc) 19 2.3.5 - Nhận biết chuyển động . .21 2.3.6 - Xác định ngưỡng dựa trên kinh nghiệm 22 2.3.7 - Xác định ngưỡng động . 23 2.3.8 - Lọc nhiễu . 24 2.3.8.1 - Lọc nhiễu trên ma trận nhận biết chuyển động Mo .25 2.3.8.2 - Lọc nhiễu trên ma trận Mo và ma trận ảnh gốc Mi .27 2.4 - Nhận xét và đề xuất .28 Chương 3 - ỨNG DỤNG BÀI TOÁN NHẬN DẠNG CHUYỂN ĐỘNG TRONG ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG 29 3.1 - Một số ứng dụng của thuật toán phát hiện chuyển động trong thực tế [9] 29 3.1.1 - Giám sát giao thông .29 3.1.2 - Dự báo kẹt xe .29 3.1.3 - Tính độ lớn của hàng đợi xe tại giao lộ để điều khiển giao thông .29 3.1.4 - Phát hiện tai nạn . 30 3.1.5 - Báo động khi lái xe đi lệch hướng .30 3.1.6 - Cập nhật chỗ trống trong nhà xe 30 3.2 - Bài toán phát hiện chuyển động trong điều khiển giao thông .30 3.2.1 - Giới thiệu bài toán . 30 3.2.2 - Hiện trạng chung của các dự án liên quan .31 3.2.3 - Tìm hiểu về hệ thống điều khiển giao thông .31 3.2.4 - Ứng dụng logic mờ vào điều tiết giao thông .33 3.2.5 - Thuật toán điều phối giao thông cơ bản . .33 3.2.5.1 - Phạm vi 33 3.2.5.2 - Mô tả thuật toán . 34 3.2.5.3 - Mô hình . .35 3.2.5.4 - Thuật giải .35 3.2.5.5 - Các hạn chế . .36 3.2.5.6 - Các cải tiến đề nghị 36 3.2.5.7 - Đánh giá .37 - iv - Chương 4 - PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG THÔNG MINH CHO ĐÔ THỊ . 38 4.1 - Mục đích và phạm vi ứng dụng .38 4.2 - Mô hình phát hiện chuyển động được áp dụng trong chương trình 38 4.2.1 - Hàm rút trích đặc trưng Fa .40 4.2.2 - Thuật toán cập nhật nền tự động . .40 Mô tả thuật toán: 43 4.2.3 - Hàm đo khoảng cách Fc .43 4.2.4 - Hàm nhận biết chuyển động Fb .44 4.2.5 - Lọc nhiễu . 45 4.2.6 - Khử bóng . 47 4.3 - Cấu trúc chương trình 50 4.3.1 - Cấu trúc chính 50 4.3.2 - Phần phát hiện chuyển động . .52 4.3.3 - Phần mô phỏng nút giao thông 52 4.3.4 - Phần trợ giúp điều khiển giao thông 52 4.3.5 - Chương trình mô phỏng nút giao thông .53 4.4 - Môi trường cài đặt .53 4.5 - Cấu hình phần cứng .53 4.6 - Các giao diện chính và một số tính năng . 54 4.6.1 - Chương trình CameraSupervisor .54 4.6.2 - Chương trình CRS . 58 Chương 5 - KẾT LUẬN .61 5.1 - Kết quả đạt được 61 5.2 - Một số khiếm khuyết của mô hình . .61 5.3 - Những việc cần phải làm thêm để hoàn thiện chương trình 61 5.4 - Hướng phát triển của đề tài 62 LỜI KẾT . 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO .65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY