Gợi ý đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành: Đại học Quản trị kinh doanh

DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chuyên ngành Quản trị kinh doanh --------------------------------------------- 1. Biện pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại doanh nghiệp; 2. Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; 3. Biện pháp hoàn thiện môi trường làm việc và xây dựng văn hóa doanh nghiệp; 4. Biện pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp; 5. Biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; 6. Biện pháp hoàn thiện công tác tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp; 7. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại doanh nghiệp; 8. Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị sản xuất tại doanh nghiệp; 9. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại doanh nghiệp; 10. Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị chất lượng theo bộ ISO 9000 tại doanh nghiệp; 11. Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp; 12. Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại doanh nghiệp; 13. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại doanh nghiệp; 14. Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu thị trường tại doanh nghiệp; 15. Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp; 16. Biện pháp đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp; 17. Biện pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp; 18. Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối tại doanh nghiệp; 19. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing cho doanh nghiệp; 20. Biện pháp hoàn thiện chính sách giá tại doanh nghiệp; 21. Biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức dịch vụ sau bán hàng cho doanh nghiệp; 22. Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn kinh doanh tại doanh nghiệp; 23. Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn cố định tại doanh nghiệp; 24. Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn lưu động tại doanh nghiệp; 25. Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản cố định tại doanh nghiệp; 26. Biện pháp hoàn thiện công tác huy động và sử dụng vốn kinh doanh tại doanh nghiệp; 27. Biện pháp hoàn thiện công tác huy động và sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp; 28. Biện pháp hoàn thiện công tác huy động và sử dụng vốn cố định tại doanh nghiệp; 29. Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị chi phí tại doanh nghiệp; 30. Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY