Giao kết hợp đồng dân sự theo quy định pháp luật hiện hành. Một số vấn đề lí luận và thực tiễn

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU: NỘI DUNG: I. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN: 1. Khái quát chung về giao kết HĐDS: 1.1. Khái niệm giao kết HĐDS: 1.2. Bản chất của giao kết HĐDS: 1.3. Nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự: 1.3.1. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội: 1.3.2. Các bên tự nguyện và bình đẳng trong giao kết hợp đồng: 2. Trình tự giao kết HĐDS: 2.1. Đề nghị giao kết hợp đồng: 2.1.1. Khái niệm, hình thức, nội dung đề nghị giao kết HĐDS: 2.1.2. Thời điểm đề nghi giao kết HĐDS có hiệu lực: 2.1.3. Thay đổi, rút lại, hủy bỏ và sửa đổi đề nghị giao kết của HĐDS: 2.1.4. Chấm dứt đề nghi giao kết HĐDS: 2.2. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng: 2.2.1. Khái niệm, hình thức, nội dung chấp nhận đề nghị giao kết: 2.2.2. Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết HĐDS: 2.2.3. Rút lại thông báo chấp nhận giao kết HĐDS: 2.2.4. Hậu quả pháp lý của sự chấp nhận đề nghị giao kết HĐDS: 2.3. Địa điểm, thời điểm giao kết HĐDS: II. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ - MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN : III. KIẾN NGHỊ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIAO KẾT HĐDS Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI: KẾT LUẬN:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY