Giải pháp tạo lập nguồn vốn để đầu tư phát triển đội xe vận chuyển hành khách liên tỉnh Mai Linh Express của công ty cổ phần Mai Linh giai đoạn 2006 – 2010

Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục Danh mục các bảng Danh mục các hình v Phần mở đầu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ VỐN VÀ PHƯƠNG THỨC TÀI TRỢ VỐN CHO DOANH NGHIỆP 4 1.1 Lý luận chung về vốn sản xuất kinh doanh . 4 1.1.1 Khái niệm vốn . .4 1.1.2 Một số đặc trưng cơ bản của vốn . .4 1.1.3 Phân loại vốn . .6 1.1.4 Các hình thức huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp .9 1.1.4.1 Xin cấp vốn bổ sung 9 1.1.4.2 Phát hành cổ phiếu bổ sung .9 1.1.4.3 Phát hành trái phiếu công ty 11 1.1.4.4 Vay từ thị trường tín dụng 12 1.1.4.5 Thuê tài sản .13 1.1.4.6 Hỗ trợ tài trợ của nhà sản xuất .18 Đặc điểm tạo lập vốn của các hãng vận tải đường bộ 19 1.2.1 Đặc điểm của tài trợ vận tải . .19 1.2.1.1 Nhu cầu vốn đầu tư lớn . .19 1.2.1.2 Giá trị phương tiện vận tải dao động, rủi ro về giá trị tương lai lớn 20 1.2.1.3 Các định chế tài chính trung gian có vai trò quan trọng trong hoạt động tài trợ . 20 ác phương thức tài trợ thường được các hãng vận tải sử dụng .20 - Trang 3 - 1.2.2.1 Vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng 20 1.2.2.2 Thuê mua tài chính .21 1.2.2.3 Xe thương quyền . 21 ƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỘI XE MAI LINH EXPRESS CỦA CễNG TY CỔ PHẦN MAI LINH 23 2.1 Tổng quan về hệ thống giao thông vận tải Việt Nam 23 2.1.1 Tình hình về hệ thống giao thông vận tải Việt Nam 23 2.1.2 Tình hình về hệ thống đường bộ của Việt Nam .24 2.1.3 Vai trò của ngành vận tải đường bộ trong nền kinh tế quốc dân 27 2.1.4 Tổng quan về dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh 28 2.1.4.1 Bốn phương thức vận chuyển .28 2.1.4.2 Dịch vụ vận chuyển hành khách liên tỉnh 29 Giới thiệu vài nét về công ty cổ phần Mai Linh 31 2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển . .31 2.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của công ty cổ phần Mai Linh .34 2.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Mai Linh .35 2.2.3.1. Môi trường và lợi thế kinh doanh của Mai Linh 35 2.2.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Mai Linh 36 .2.4 Thực trạng về đội xe Mai Linh Express . 38 2.2.4.1. Giới thiệu chung về Mai Linh Express . 38 2.2.4.2. Kết quả hoạt động của Mai Linh Express trong thời gian qua 43 2.2.4.3. Tực trạng về đội xe Mai Linh Express của công ty cổ phần Mai Linh 46 2.5 Tình hình nguồn vốn và hình thức tài trợ công ty đã sử dụng trong việc phát triển đội xe Mai Linh Expresss .47 .1 Nguồn vốn chủ sở hữu . 48 2.2.5.2 ay ngân hàng và thuê mua tài chính 49 .2.6 Đánh giá chung về công tác huy động vốn đầu tư phát triển đội xe Mai - Trang 4 - 2.2.6.1 Những lợi thế của công ty cổ phần Mai Linh trong việc huy động vốn đầu tư .52 2.2.6.2. Những khó khăn cần khắc phục trong việc huy động vốn đầu tư phát triển đội xe .53 ƯƠNG 3 GIẢI PHÁP TẠO LẬP NGUỒN VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LINH EXPRESS CỦA CễNG TY CỔ PHẦN MAI LINH .54 3.1 Nhu cầu vận chuyển đường bộ của Việt Nam . 54 3.2 Chiến lược phát triển vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 .55 3.3 Kế hoạch phát triển đội xe Mai Linh Express giai đoạn 2006 -2010 56 3.4 Giải pháp huy động vốn đầu tư để thực hiện chiến lược phát triển đội xe Mai Linh Express của công ty cổ phần Mai Linh .59 3.4.1 Đối với nguồn vốn tự tích luỹ của công ty .6 1 2 Vốn phát hành cổ phiếu . .62 3.4.3 Vốn phát hành trái phiếu . .63 3.4.4 Vốn vay các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng trong nước.64 3.4.5 Thuê tài chính 65 3.4.6 Nhóm các giải pháp khác . 66 3.4.6.1 Hỗ trợ tài trợ của nhà sản xuất .66 3.4.6.2 Sử dụng xe chạy thương quyền . .67 3.4.6.3 Chương trình “phát huy nội lực” 67 Một số kiến nghị 68 T LUẬN 71 Danh mục công trình của tác giả Tài liệu tham khảo Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY