Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp thị tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Mục Lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng và biểu đồ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING (TIẾP THỊ) NGÂN HÀNG 1.1 Khái niệm và đặc điểm của Marketing ngân hàng 1 1.1.1 Marketing ngân hàng là Marketing dịch vụ tài chính .1 1.1.2 Marketing ngân hàng là loại hình Marketing hướng nội .1 1.1.3 Marketing ngân hàng là loại hình Marketing quan hệ 2 1.2 Các nội dung cơ bản của Marketing ngân hàng 2 1.2.1 Nghiên cứu thị trường ngân hàng .2 1.2.1.1 Nghiên cứu khách hàng .2 1.2.1.2 Nghiên cứu cạnh tranh .4 1.2.1.3 Nghiên cứu môi trường vĩ mô 5 1.2.2 Dự báo thị trường .6 1.2.3 Hoạch định thị trường .7 1.2.4 Chiến lược Marketing Mix – ngân hàng 7 1.2.4.1 Chiến lược sản phẩm .8 1.2.4.2 Chiến lược giá 11 1.2.4.3 Chiến lược phân phối .12 1.2.4.4 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU THỜI GIAN QUA 2.1 Tổng quan tình hình kinh tế – xã hội những năm qua 17 2.2 Giới thiệu chung về ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 19 2.2.1 Tóm lược lịch sử hình thành và phát triển .19 2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ chính của ngân hàng 19 2.2.3 Cơ cấu tổ chức nhân sự .20 2.3 Tình hình hoạt động của ACB những năm gần đây 20 2.3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 20 2.3.2 Vốn hoạt động và huy động vốn .21 2.3.3 Sử dụng vốn .22 2.3.4 Hoạt động thanh toán quốc tế .23 2.3.5 Hoạt động của trung tâm thẻ .2 4 2.3.6 Hoạt động của công ty chứng khoán ACBS .24 2.3.7 Hoạt động của Siêu thị địa ốc 25 2.4 Thực trạng các hoạt động Marketing tại ACB thời gian qua 26 2.4.1 Nghiên cứu và dự báo thị trường .26 2.4.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 27 2.4.3 Chiến lược Marketing Mix 28 2.4.3.1 Chiến lược sản phẩm 28 2.4.3.2 Chiến lược giá .29 2.4.3.3 Chiến lược phân phối sản phẩm dịch vụ .30 2.4.3.4 Chiến lược xúc tiến hỗn hợp .31 2.5 Một số thành tựu và những tồn tại trong hoạt động Marketing của ACB thời gian qua – Các nguyên nhân 33 2.5.1 Những thành tựu đạt được .33 2.5.2 Những vấn đề còn tồn tại 35 2.5.3 Nguyên nhân của những tồn tại 37 2.5.3.1 Nguyên nhân khách quan 37 2.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan .38 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 3.1 Dự báo triển vọng thị trường vốn của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000 – 2010 39 3.2 Định hướng hoạt động của ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2010 39 3.3 Định hướng phát triển kinh doanh thời gian tới của ACB0 3.4 Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp thị tại ACB thời gian tới 42 3.4.1 Các giải pháp mang tính chiến lược 42 3.4.1.1 Cần coi trọng khâu hoạch định chiến lược kinh doanh 4 2 3.4.1.2 Đưa chiến lược Marketing lên tuyến đầu trong nhận thức và hành động trong chiến lược kinh doanh 44 3.4.1.2.1 Thiết lập cơ sở cho việc cải tổ hoạt động Marketing .44 3.4.1.2.2 Thiết lập các mô hình chiến lược mới trong hoạt động của bộ phận Marketing . 46 3.4.2 Các giải pháp mang tính chiến thuật .50 3.4.2.1 Hoàn thiện chiến lược sản phẩm .50 3.4.2.2 Hoàn thiện chiến lược giá theo cơ chế thị trường .51 3.4.2.3 Hoàn thiện chiến lược phân phối sản phẩm dịch vụ .52 3.4.2.4 Hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp .53 3.4.2.5 Các giải pháp hỗ trợ: nhân sự, đào tạo .54 3.4.3 Một số kiến nghị 55 3.4.3.1 Bảo vệ bảo hiểm tiền gởi ở Việt Nam 55 3.4.3.2 Đẩy mạng hội nhập quốc tế ngân hàng Việt Nam .58 KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY