Giải pháp lưu ảnh cho ứng dụng song song truyền thông điệp chạy trong môi trường đám mây

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Công nghệ tính toán đám mây Chương 3: Lưu ảnh và phục hồi Chương 4: Lưu ảnh và phục hồi cho ứng dụng MPI trên môi trường tính toán đám mây Chương 5 Thử nghiệm và đánh giá Chương 6 Tổng kết và hướng phát triển Tài liệu tham khảo MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN . 1 MỤC LỤC 2 Danh mục thuật ngữ, từ viết tắt .5 Danh mục các hình . .6 Danh mục các bảng .8 Chương 1 Giới thiệu .9 Chương 2 Công nghệ tính toán đám mây 12 2.1 Giới thiệu công nghệ tính toán đám mây .12 2.1.1 Quá trình phát triển 12 2.1.2 Định nghĩa điện toán đám mây .14 2.1.3 Các đối tượng hoạt động trên đám mây 14 2.1.4 Các dịch vụ được cung cấp trên hệ thống đám mây 15 2.2 Một số công nghệ nền tảng 16 2.2.1 Công nghệ Web service . .16 2.2.2 Công nghệ ảo hóa .19 2.3 Kiến trúc một hệ thống tính toán đám mây 22 2.4 Phân loại các hệ thống đám mây .23 2.4.1Hệ thống đám mây công cộng 23 2.4.2Hệ thống đám mây riêng 24 2.4.3Hệ thống đám mây lai 24 2.5 Một số dự án thực tế về tính toán đám mây .25 2.5.1 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 26 2.5.2 Google App Engine 27 2.5.3 Microsoft Live Mesh 27 2.5.4 Sun Grid .27 2.5.5GRIDs Lab Aneka . .27 Chương 3 Lưu ảnh và phục hồi .29 3.1 Một số vấn đề cơ bản 29 3 3.1.1Sơ lược về lưu ảnh .29 3.1.2 Ứng dụng của lưu ảnh 30 3.1.3 Trạng thái lưu ảnh 31 3.1.4 Vùng nhớ ổn định . 34 3.1.5Dọn rác 35 3.2 Các cấp độ lưu ảnh . .36 3.2.1Lưu ảnh cấp hệ điều hành . 36 3.2.2Lưu ảnh trong suốt cấp người dùng 36 3.2.3Lưu ảnh không trong suốt cấp người dùng .37 3.3 Các tiêu chí đánh giá .37 3.3.1Thời gian lưu ảnh .38 3.3.2Tổng chi phí lưu ảnh 38 3.3.3 Độ trễ .38 3.4 Kỹ thuật lưu ảnh tiến trình đơn và một số cải tiến .39 3.4.1 Main memory checkpointing . .41 3.4.2 Copy-on-write 43 3.4.3 Concurrent low latency 45 3.4.4 Memory exclusion . .47 3.4.5 Nén dữ liệu lưu ảnh 48 3.4.6Một số dự án nổi bật . 49 3.5 Các kỹ thuật lưu ảnh chương trình song song 52 3.5.1 Checkpoint based .52 3.5.2 Log-based 59 3.5.3 So ánh các phương pháp . 68 3.5.4Một số dự án nổi bật . 69 3.5.5 Phân tích các giải thuật . 80 Chương 4 Lưu ảnh và phục hồi cho ứng dụng MPI trên môi trường tính toán đám mây 82 4.1 Triển khai ứng dụng trên môi trường tính toán đám mây .82 4.2 Vấn đề lưu ảnh và phục hồi trên môi trường điện toán đám mây .83 4.2.1Thuận lợi trong điều kiện mới 83 4.2.2 Khó khăn trong điều kiện mới 84 4 4.3 Giải pháp của luận văn 85 4.3.1 Giới hạn phạm vi giải quyết .85 4.3.2 Giải thuật đề xuất .87 4.3.3 Hiện thực giải thuật 90 Chương 5 Thử nghiệm và đánh giá .94 5.1 Hệ thống thử nghiệm .94 5.2 Ứng dụng thử nghiệm .95 5.3 Đánh giá giải thuật 97 Chương 6 Tổng kết và hướng phát triển . .99 6.1 Kết quả về lý thuyết 99 6.2 Kết quả về hiện thực .99 6.3 Hướng phát triển trong tương lai .100 TÀI LIỆU THAM KHẢO .101

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY