Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing cho sản phẩm tv lcd bravia của công ty sony Việt Nam đến năm 2010

<p> MỤC LỤC Lời cám ơn Mục lục MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu và xử lý số liệu 5. Ý nghĩa của đề tài 6. Kết cấu của luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING .1 1.1 Một số khái niệm về chiến lược . 1 1.2 Một số khái niệm về Marketing 3 1.3 Chiến lược Marketing 5 1.3.1 Sản phẩm và chiến lược sản phẩm . .5 1.3.2 Chiến lược giá . 11 1.3.3 Chiến lược phân phối . 14 1.3.4 Chiến lược chiêu thị .15 1.3.5 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing Mix) .16 1.3.6 Mối quan hệ giữa sản phẩm với các thành phần còn lại trong Marketing Mix .17 Chương 2: VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY SONY VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG MARKETING SẢN PHẨM BRAVIA CỦA CÔNG TY . 19 2.1 Giới thiệu chung về công ty 19 2.1.1 Sơ lược về công ty 19 2.1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ của công ty 19 3 2.1.3 Các sản phẩm chính của công ty 19 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 19 2.2 Phân tích tình hình hoạt động Marketing sản phẩm Bravia của công ty Sony VN 24 2.2.1 Tình hình hoạt động Marketing của công ty Sony Việt Nam 24 2.2.1.1 Thị trường tiêu thụ 24 2.2.1.2 Sản phẩm 28 2.2.1.3 Giá cả 32 2.2.1.4 Phân phối 34 2.2.1.5 Chiêu thị 37 2.2.2 Ma trận các yếu tố bên trong và một số nhận xét. 39 2.3 Phân tích môi trường marketing của công ty Sony Việt Nam 41 2.3.1 Môi trường vĩ mô 41 2.3.1.1 Môi trường kinh tế 41 2.3.1.2 Môi trường chính trị và pháp luật 41 2.3.1.3 Môi trường xã hội, văn hóa, nhân khẩu và địa lý 42 2.3.1.4 Các ảnh hưởng công nghệ 43 2.3.2 Môi trường vi mô . 43 2.3.2.1 Nhà cung cấp . .43 2.3.2.2 Nhà phân phối 45 2.3.2.3 Khách hàng 45 2.3.2.4 Đối thủ cạnh tranh 47 2.3.2.5 Ma trận hình ảnh cạnh tranh và một số nhận xét . 49 2.3.3 Ma trận các yếu tố bên ngoài và một số nhận xét 53 2.4 Phân tích ma trận SWOT của công ty Sony Việt Nam 54 Tóm tắt chương 2 59 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM TV LCD BRAVIA CỦA CÔNG TY SONY VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 61 3.1 Những quan điểm định hướng phát triển và mục tiêu của công ty Sony Việt Nam 3.1.1 Quan điểm định hướng phát triển 61 3.1.2 Mục tiêu Marketing của công ty Sony Việt Nam .61 3.1.2.1 Sứ mệnh của công ty .61 3.1.2.2 Mục tiêu của công ty . . 61 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing của sản phẩm TV LCD Bravia của công ty Sony Việt Nam đến năm 2010 62 3.2.1 Giải pháp về thị trường .62 3.2.2 Giải pháp cho chiến lược Marketing hỗn hợp 64 3.2.3 Một số giải pháp hỗ trợ 76 3.3 Một số kiến nghị đối với Nhà nước 78 Tóm tắt chương 3 80 KẾT LUẬN Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng biểu, biểu đồ, sơ đồ, ma trận Danh mục phụ lục và phụ lục Tài liệu tham khảo </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY