Dự báo tình hình những năm đầu của thế kỷ XXI để làm cơ sở xây dựng kế hoạch định hướng phát triển thủ đô đến năm 2010

<p> Mục lục Trang Phần I: Dự báo tình hình quốc tế, khu vực đến năm 2010 và tác động của nó đến tiến trình phát triển kinh tế việt nam nói chung, thủ đô hà nội nói riêng I. Bối cảnh quốc tế và khu vực đến năm 2010 1. Cách mạng khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển mạnh 2. Những chiều h−ớng mới trong xu thế toàn cầu hoá 3. Xu thế tăng c−ờng cải cách thể chế 4. Các sắc thái mới trong xu thế hoà bình, hợp tác và phát triển 5. Dự báo triển vọng phát triển của khu vực châu á - Thái Bình D−ơng II. Tác động của bối cảnh quốc tế tới tiến trình phát triển kinh tế Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng đến 2010 1. Các tác động tích cực 2. Các thách thức mới Phần II: Dự báo tình hình trong n−ớc tác động đến sự phát triển của thủ đô hà nội đến năm 2010 I. Dự báo sự phát triển của cả n−ớc đến 2010, tầm nhìn đến 2020 II. Dự báo sự phát triển KT - XH của cả n−ớc và một số vùng kinh tế tới sự phát triển của Thủ đô Hà Nội III. Tác động của việc Việt Nam tham gia các tổ chức, hiệp định quốc tế tới Thủ đô Hà Nội Phần III: một số giải pháp phát huy các tác động tích cực, khắc chế các tác động tiêu cực đối với Thủ đô Hà Nội I. Về phát triển kinh tế: 1. Đổi mới chiến l−ợc phát triển 2. Đẩy mạnh quỏ trỡnh cải cỏch thể chế, đổi mới và nõng cao hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước 3. Hà Nội phải đúng vai trũ là trung tâm và động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc II. Về quản l ý và phát triển đô thị 1. Tăng c−ờng công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị 2. Các biện pháp hạn chế mặt tiêu cực của xu thế di dân tự do vào Hà Nội 3. Các giải pháp hạn chế mặt tiêu cực của xu thế chuyển vốn ở các địa ph−ơng về đầu t− bất động sản ở Hà Nội 4. Các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi tr−ờng n−ớc đầu nguồn ảnh h−ởng tới Hà Nội III. Về phát triển văn hoá - xã hội 1. Tăng c−ờng quản lý và phát triển văn hoá - xã hội Thủ đô 2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút và sử dụng các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, ng−ời lao động có trình độ cao. Phần phụ lục I. Về phát triển của ba vùng KTTĐ đến năm 2010 II. Về phát triển của các tỉnh trong vùng ĐBSH III. Về phát triển của vùng KTTĐ Bắc Bộ IV. Về phát triển KT - XH của một số tỉnh lân cận Thủ đô Hà Nội (Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, H−ng Yên) </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY