Dự án quán ăn vặt siêu sạch

<p> Chủ doanh nghi ệp: người trực ti ếp đi ều hành, qu ản lý quán và ki ểm tra, đánh giá khả năng làm vi ệc củ a các nhân viên; đưa các quyết đị nh, chi ến lược kinh doanh củ a quán; ki ểm soát chi phí, doanh thu, qu ản lý ngu ồn hàng, qu ản lý ngân qu ỹ củ a quán. - Nhân viên kế toán: tính lương nhân viên, quy ết toán thu ế, t ổng kết doanh thu hàng ngày bàn giao cho ch ủ quán. - Nhân viên thu ngân: chị u trách nhi ệm trực ti ếp vi ệc thu/chi tính ti ền cho khách hàng. - Bếp chính: ch ế bi ến các món ăn, th ức u ống theo yêu cầu củ a khách hàng, ki ểm tra chất lư ợng ngu ồn hàng th ực ph ẩm, tính toán lượng nguyên li ệu h ợp lí dự trữ, bảo qu ản - Bếp ph ụ : chu ẩn bị nguyên li ệu cần thi ết cho m ỗi ngày, ph ụ bếp chính ch ế bi ến món ăn. - Nhân viên pha chế: ch ị u trách nhi ệm ki ểm tra chất lượng ngu ồn hàng th ức u ống ; tính toán lư ợng nguyên li ệu h ợp lí dự trữ, bảo qu ản; pha ch ế sản ph ẩm. - Nhân viên phụ c v ụ : ch ị u trách nhi ệm về vi ệc bố trí bàn gh ế; bảo qu ản trang thi ết bị tại quán; bố trí ch ổ ng ồi cho khách, ti ếp nh ận thông tin từ khách hàng, mang thức u ống tại qu ầy pha ch ế ra bàn khách, tính ti ền theo biên lai củ a kế toán và dọn dẹp bàn. - Nhân viên tạp v ụ : làm công vi ệc lau chùi, quét dọn sàn, gi ữ v ệ sinh chung. - Nhân viên bảo v ệ: có trách nhi ệm đón khách phía ngoài quán, giữ xe, sắp x ếp v ị trí đậu xe, thông báo cho khách vi ệc còn ch ổ ng ồi trong quán hay không, gi ữ gìn an ninh tại quán </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY