Dự án Các yếu tố ảnh hưởng đến giá phòng trọ cho sinh viên làng đại học – Linh trung – Thủ đức

MỤC LỤC Phần 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2 Phần 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3 Phần 3: SỐ LIỆU 5 3.1. Phạm vi thu thập số liệu 5 3.2. Nguồn số liệu 5 3.3. Số liệu 5 Phần 4:PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KHẢO SÁT 8 Kiểm định t - test: 10 Kiểm định F – test 10 Phần 5:KẾT LUẬN 13 5.1. Mô hình tối ưu 13 5.2. Ý nghĩa kinh tế của mô hình 13 5.3. Kiến nghị 13 5.4. Ứng dụng mô hình 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY