Đồ án Xây dựng dây chuyền hàn vỏ xe minibus 8 chỗ ngồi sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam

<p> MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI NÓI ĐẦU 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 5 1.1. TỔNG QUAN VỀ CỤNG NGHIỆP Ụ TỤ VIỆT NAM. 5 1.1.1. Ngành công nghiệp ô tô trong nước sẽ phát triển mạnh. 5 1.1.2. Sơ lược về chính sách thuế, nội địa hóa và vấn đề hội nhập. 7 1.1.3. NHU CẦU THỰC TẠI VỀ CHỦNG LOẠI XE MINIBUS 8 CHỖ NGỒI. 9 1.1.4. NỘI DUNG YỜU CẦU CỦA DỰ ỎN KC.05.DA.13. 11 1.2. TỔNG QUAN VỀ CỤNG NGHỆ Và DÕY CHUYỀN HàN VỎ XE Ụ TỤ. 15 1.2.1. Phân loại khung vỏ xe. 15 1.2.2. VAI TRŨ Và SỰ PHỎT TRIỂN CỦA CỤNG NGHỆ HàN VỎ XE Ụ TỤ. 16 1.2.3.1. TOYOTA VIỆT NAM. 18 1.2.3.2. FORD VIỆT NAM. 23 1.2.4. Định hướng đề tài. 25 1.3. Mục đích và phương pháp nghiên cứu của đề tài. 26 1.3.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài. 26 1.3.2. Phương pháp nghiên cứu. 27 1.3.3. Những nội dung chính của đề tài. 28 *Kết luận chương. 28 CHƯƠNG 2: QUY TRÈNH CỄNG NGHỆ CHUNG HÀN VỎ XE MINIBUS 8 CHỖ NGỒI 29 2.1. Phân tích đặc điểm kết cấu khung vỏ xe minibus 8 chỗ ngồi. 29 2.1.1. Kết cấu các mảng cơ bản. 29 2.1.2. Yêu cầu kỹ thuật của chất lượng vỏ xe. 33 2.2. Lựa chọn phương án thiết kế qui tŕnh công nghệ hàn. 34 2.1.1. Dựa trên cơ sở các dây chuyền tham khảo. 34 2.1.2. DỰA TRỜN YỜU CẦU, NHIỆM VỤ CỦA DỰ ỎN. 35 2.1.3. Dựa trên khả năng đầu tư của dự án. 36 2.3. Phân tích vai tṛ, chức năng của các bước công nghệ. 37 2.3.1. Sơ đồ tổng thể, bố trí các vị trí hàn. 37 2.3.1.1. Phương án bố trí dọc theo nhà xưởng. 37 2.3.1.2. Phương án bố trí xung quanh. 39 2.3.2. Các bước chuẩn bị. 41 2.3.2.1. Thành phần lao động tham gia trong quá trỠNH SẢN XUẤT: 41 2.3.2.2. CỎC TRANG THIẾT BỊ CẦN CHUẨN BỊ. 42 2.4. Qui tŕnh kiểm tra chất lượng hàn vỏ xe. 43 2.4.1. Mục đích của việc quản lý chất lượng sau khi hàn. 43 2.4.2. Các phương pháp kiểm tra. 44 2.4.2.1. KIỂM TRA BẰNG QUAN SỎT. 44 2.4.2.2. KIỂM TRA BẰNG MẪU THỬ. 46 2.4.2.3. Kiểm tra bằng đục thử. 48 2.5. Các hệ thống phụ trợ khác. 49 2.5.1. Hệ thống xe gọng. 49 2.5.1.1. Ray xe gọng. 50 2.5.1.2. Xe gọng. 52 2.5.2. Súng hàn và máy hàn. 54 *Kết luận chương. 57 CHƯƠNG 3: QUY TRÈNH HÀN CÁC MẢNG CƠ BẢN 58 3.1. HàN MẢNG GẦM. 60 3.1.1. Đặc điểm cơ bản khi hàn gầm. 60 3.1.2. QUY TRỠNH HàN MẢNG GẦM. 60 3.1.3. Các vị trí hàn cơ bản của mảng gầm. 65 3.1.3.1. HàN 2 KHUNG CHỮ U NỐI VỚI NHAU. 65 3.1.3.2. HàN 2 THANH VUỤNG GÚC VỚI NHAU. 66 3.1.3.3. HàN MIG/MAG. 66 3.1.3.4. HàN CỎC TẤM BAO VàO SATXI. 67 3.1.3.5. HàN TẤM SàN VỚI SATXI. 68 3.2. Hàn mảng sườn. 68 3.2.1. Đặc điểm cơ bản khi hàn sườn. 69 3.2.2. QUY TRỠNH HàN MẢNG Sườn. 69 2.3.3.1. Hàn mảng sườn. 69 3.2.3. Các vị trí hàn cơ bản của mảng gầm. 71 3.2.3.1. HàN 2 HàN NỐI 2 THANH MỎNG VỚI NHAU. 71 3.2.3.2. Hàn máng nước. 72 3.2.3.3. Hàn tấm đuôi. 72 3.2.3.4. Hàn các tấm ốp tăng cứng. 72 3.3. Hàn mảng đầu. 74 3.4. HàN MẢNG TRẦN. 74 3.5. Hàn tổng hợp. 75 3.5.1. Yêu cầu của đồ gá tổng hợp. 75 3.5.2. QUY TRỠNH HàN TRỜN đồ gá tổng hợp. 76 3.5.3. Tính toán cụm xy lanh công tác dùng để nâng hạ vỏ xe. 78 3.5.3.1. Tính khối lượng vỏ xe. 78 3.5.3.2. Tính toán cụm xylanh nâng hạ vỏ xe ôtô. 78 3.5.3.3. Tính bơm công tác dùng trong hệ thống. 79 3.6. CHỈNH SỬA Và HOàN THIỆN. 83 * Kết luận chương. 83 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CHUNG ĐỒ GÁ DÂY CHUYỀN HÀN VỎ XE MINIBUS 8 CHỖ 84 4.1. Tổng quan về đồ gá hàn vỏ ô tô. 84 4.1.1 Các yêu cầu chung của đồ gá hàn vỏ ô tô. 84 4.1.2 Các kết cấu chính của đồ gá hàn vỏ ô tô. 84 4.2 Thiết kế các bộ đồ gá chính. 85 4.2.1. Các bộ đồ gá chính gốm có. 85 4.2.2. Các cụm chi tiết chính trên bộ đồ gá. 85 4.2.2.1. Cụm chi tiết bệ sàn. 85 4.2.2.2. Cơ cấu định vị và kẹp chặt. 87 4.2.2.3. Phương pháp điều chỉnh. 90 * Kết luận chương. 91 CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ ĐỒ GÁ HÀN CÁC MẢNG CƠ BẢN 92 5.1. Thiết kế đồ gá hàn mảng gầm. 92 5.1.1. Bước hàn thứ nhất. 93 5.1.2. Bước hàn thứ hai. 95 5.1.3. Bước hàn thứ ba. 97 5.1.4. Bước hàn thứ tư. 98 5.1.5. Bước hàn thứ năm. 99 5.2. Thiết kế các đồ gá hàn mảng sưỜN. 99 5.2.1. Đồ gá hàn sườn trong. 99 5.2.2. Đồ gá hàn sườn ngoài. 101 5.3. Giới thiệu đồ gá tổng hợp. 101 * Kết luận chương. 102 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC 107 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY