Đồ án Thiết kế hệ thống chưng cất hỗn hợp benzen và axeton

<p> Theo bảng V.11/48.II, ta chọn số ống là 61 và sắp xếp theo hình 6 cạnh đều thì ta bốtrí 61 ống thành 4 vòng sáu cạnh với số ống trên đường chéo chính của hình 6 cạnh là 9 ống . Theo công thức V.140/49.II thì đường kính trong của thiết bị được tính : D = t.(b -1) + 4.dn, m Với dn: đường kính ngoài của ống truyền nhiệt dn= 0,02 + 0,002.2 = 0,024 m t : bước ống , t = 1,2.dn= 0,0288 m b: số ống trên đường chéo chính của hình sáu cạnh , b = 9 = > D = 0,0288(9-1) + 40,024 = 0,3326 m. Chọn D = 0,4 m. Vậy thiết bịcó đường kính trong là 400 mm, gồm 61 ống xếp theo hình lục giác đều gồm 5 vòng. Mỗi ống dài 1,5 m, đường kính trong 0,02 m, dày 0,002 m . </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY