Đồ án Quy hoạch môi trường không khí tại thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng 2030

<p> 1. Đối với Thành phố Hà Nội: - Triển khai đồng bộ quy hoạch chung xây dựng thủ đô, quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội. Đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, các công trình bảo vệ môi trường, mạng lưới thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải toàn thành phố. - Triển khai đúng tiến độ các dự án mạng lưới giao thông, nhà máy xử lý nước sạch, bãi chôn lấp chất thải xây dựng, đài hóa thân hoàn vũ và các công trình công ích cấp thành phố trên địa bàn huyện. - Đầu tư và hỗ trợ kinh phí cho huyện thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thật bảo vệ môi trường, đảm bảo và nâng cao đời sống nhân dân. - Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Có cơ chế, biện pháp mạnh với những đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vi phạm nghiêm trọng hoặc cố tình vi phạm đến bảo vệ môi trường. - Có cơ chế hỗ trợ triển khai thu hút đầu tư các dự án về xử lý ô nhiễm môi trường và dịch vụ môi trường; đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư và cung cấp các dịch vụ môi trường. - Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn như đường liên xã, hệ thống cấp thoát nước, nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn huyện. - Chấp thuận chủ trương cho huyện Mê Linh thành Đội liên ngành phản ứng nhanh bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY