Đồ án Quản lý kế toán tài chính trường Đại học kỹ thuật công nghệ

<p> - Mô hình ADO.Net bao gồm các đối tượng :ADOConnection, ADOCommand, Parameter.Đối với SQL Server có thểsửdụng các đối tượng tương đương thay cho ADO đó là SQL Connection, SQLCommand vaø SQLDataSetCommand. - DataSet: được dùng đểxửlý dữliệu lấy ra từcác nguồn chứa. Mỗi đối tượng Dataset bao gồm nhiều DataTable, các bảng trong DataSet quan hệvới nhau thông qua đối tượng DataRelation, cung cấp cho chúng ta dữliệu ngắt kết nối. DataView cho phép xem nội dung chi tiết của từng bảng. Ngoài ra còn có DataAdapter dùng đểthao tác và cập nhật từDataSet. - DataReader: cho phép đọc cụthểtừng dòng và cột dữliệu trong bảng. - DataTable: dùng đểchứa đựng dữliệu. Một DataTable bao gồm một hoặc nhiều DataColumn( hoặc DataRow). </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY