Đồ án Môn học lưới trắc địa

MỤC LỤC PHẦN I: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU THIẾT KẾ LƯỚI TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM KHU ĐO Trang 1 I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU THIẾT KẾ LƯỚI Trang 1 1 Mục đích thiết kế lưới . Trang 1 2 Yêu cầu thiết kế lưới Trang 1 II TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM KHU ĐO Trang 1 1 Vị trí địa lý Trang 1 2 Điều kiện tự nhiên Trang 1 3 Kinh tế Xã Hội Trang 2 4 Cấp khó khăn và tỉ lệ bản đồ cần thành lập Trang 3 PHẦN II: THIẾT KẾ LƯỚI KHỐNG CHẾ TOẠ ĐỘ Trang 4 I CƠ SỞ TOÁN HỌC Trang 4 II CÁC VẤN ĐỀ VỀ LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG Trang 5 III LƯỚI ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ Trang 5 1 Đặc điểm và tiêu chuẩn kĩ thuật . Trang 5 2 Phương pháp tiến hành Trang 6 3 Số liệu và kết quả tính toán Trang 9 IV LƯỚI ĐỊA CHÍNH THIẾT KẾ THEO GPS Trang 13 1 Đặc điểm và tiêu chuẩn kĩ thuật . Trang 13 2 Phương pháp tiến hành Trang 14 3 Số liệu và kết quả tính toán Trang 17 IV LƯỚI ĐỊA CHÍNH THIẾT KẾ ĐO GÓC CẠNH Trang 21 1 Đặc điểm và tiêu chuẩn kĩ thuật . Trang 21 2 Phương pháp tiến hành Trang 22 3 Số liệu và kết quả tính toán Trang 24 PHẦN III: TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH Trang 31 I KHÁI QUÁT Trang 31 1 Bảng lương ngoại nghịệp Trang 31 2 Bảng lương nội nghiệp . Trang 32 II CHI PHÍ THÀNH LẬP LƯỚI ĐCCS . Trang 32 1 Thiết bị phục vụ thành lập lưới ĐCCS Trang 32 2 Dụng cụ phục vụ thành lập lưới ĐCCS Trang 33 3 Vật liệu phục vụ thành lập lưới ĐCCS Trang 35 4 Tổng kết chi phí vật tư Trang 37 5 Dự toán giá thành đo GPS . Trang 37 6 Tổng dự toán giá thành lưới ĐCCS Trang 37 III CHI PHÍ THÀNH LẬP LƯỚI ĐỊA CHÍNH Trang 38 1 Chi phí chọn mốc,chon mốc, xây tường, tiếp điểm Trang 38 2 Thiết bị phục vụ thành lập lưới Địa Chính Trang 40 3 Chi phí lưới Địa Chính đo góc cạnh . Trang 40 4 Chi phí lưới Địa Chính đo GPS. Trang 44 5 Tổng kết các phương án Trang 46 6 Lựa chọn phương án . Trang 46 PHẦN IV: TỔ CHỨC THI CÔNG I ĐỊNH MỨC, ĐỊNH BIÊN LƯỚI ĐCCS VÀ ĐỊA CHÍNH Trang 47 1 Định mức của lưới ĐCCS mức khó khăn 1 Trang 47 2 Định biên của lưới ĐCCS Trang 47 3 Định mức của lưới Địa Chính mức khó khăn 2 Trang 47 2 Định biên của lưới Địa Chính Trang 48 4 Tổng kết công vịêc Trang 48 6 Bố trí tiến độ thi công bằng sơ đồ ngang Trang 50 7 Biểu đồ nhân lực Trang 51 8 Lập lịch đo GPS cho lưới ĐCCS Trang 52 9 Lập lich đo GPS cho lưới Địa Chính Trang 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY