Đồ án Môn học chi tiết máy - Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ cấp nhanh

Mục lục Trang A- Chọn động cơ và phân phối tỷ số truyền I – Chọn động cơ . 4 II- Phân phối tỷ số truyền 6 III- Xác định công xuất, momen, số vòng quay trên các trục . 7 B- Thiết kế bộ truyền bánh răng trụ cấp nhanh I- Chọn vật liệu bộ truyền bánh răng trụ . 8 II- Xác định ứng xuất tiếp xúc mỏi cho phép . 9 III- Xác định ứng xuất mỏi cho phép . 9 IV- Xác định ứng xuất quá tải cho phép 10 VI- Xác định thông số bộ truyền . 11 VII- Kiểm nghiệm răng bánh vít về độ bền tiếp xúc . 12 VIII- Kiểm nghiệm độ bền uốn răng bánh vít . 13 IX- kiểm nghiệm quá tải 14 X- xác định các kích thước hình học của bộ truyền 14 C- Tính bộ truyền bánh răng cấp chậm I- Chọn vật liệu . 16 II- Xác định ứng xuất cho phép . 17 III- Tính chọn một số thông số bộ truyền 19 IV- Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc 20 V- Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn 23 V- Kiểm nghiệm quá tải . 24 VII- Các thông số bộ truyền 25 VIII- Xác định lực trên bộ truyền bánh răng 27 D- Tính bộ truyền xích I- Chọn số răng đĩa xích 28 II- Xác định một số thông số bộ truyền . 28 III- Tính kiểm nghiệm xích về độ bền uốn 30 IV- Tính các thông số bộ truyền . 31 V- Tính kiểm về độ bền tiếp xúc 32 VI- Xác định lực tác dụng nên bộ truyền xích 32 E- Tính trục I- Chọn vật liệu trục . 34 II- Xác định sơ bộ đường kính trục và khoảng cách gối . 34 III- Xác định trục về độ bền mỏi 43 V- Kiểm nghiệm chính xác đường kính trục . 37 IV- Kiểm nghiệm độ cứng của trục . 51 VI- Tính chọn then . 52 VII- Tính chọn ổ 55 VIII- Tính chọn khớp nối . 61 G- Kết cấu vỏ hộp 61 H- Tính chọn dầu và mỡ bôi trơn . 67 K- Xác định và chọn các kiểu lắp . 69 M- Phương pháp lắp ráp các chi tiết trên hộp 71 J- Tính nhiệt 73 A. CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN . I- Chọn động cơ. 1-xác định công suất động cơ .p Công suất trên trục động cơ điện được xác định theo công thức sau: Trong đó : Pct-công suất cần thiết trên trục động cơ [kw]. Pt- công suất tính toán trên trục máy công tác [kw]. h - Hiệu suất truyền động. +/ Ta có : h = hôl4 .h2BR . hx Trong đó : hôl - Hiệu suất của một cặp ổ lăn . hBR- Hiệu suất của bộ truyền bánh răng . hx - Hiệu suất của bộ truyền xích . Dựa vào bảng 2.3/1/trang19 ta tra được hiệu suất của các bộ truyền,nó được thống kê ở bảng sau. Hiệu suất Số lượng Giá trị hôl 4 (0,99)4 hBR 2 (0,97)2 hx 1 0,93 Do đó ta có: h = hôl4 .h2BR . hx = (0,99)4.0,93.(0,97)2= 0,84 Như vậy muốn xác định công suất động cơ cần biết công suất tính toán Pt , mà công suất được xác định tuỳ thuộc vào chế độ làm việc của động cơ và tính chất tải trọng. +/ Xác định Pt : Ở đây đề bài cho tải trọng thay đổi - rung động nhẹ. Ta có : ts = Trong đó: tlv = t1 +t2 =1+2,5= 3,5(giờ)- thời gian làm việc. t0-thời gian nghỉ ; tck – thời gian chu kỳ .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY