Đồ án Khảo sát hệ thống phanh xe kia k3000s

<p> Trang 1. MỤC ÐÍCH, Ý NGHĨA ÐỀ TÀI : 4 2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG PHANH .5 2.1. CÔNG DỤNG, YÊU CẦU VÀ PHÂN LOẠI : 5 2.1.1. Công dụng . 5 2.1.2. Yêu cầu 5 2.1.3. Phân loại : 6 2.2. CẤU TẠO CHUNG CỦA HỆ THỐNG PHANH : .7 2.2.1. Cơ cấu phanh : 7 2.2.1.1. Loại trống - guốc: 7 2.2.1.2. Loại đĩa : 12 2.2.1.3. Loại dải : . 12 2.2.2. Dẫn động phanh : .13 2.2.2.1. Dẫn động thủy lực : .13 2.2.2.2. Dẫn động khí nén : 22 3.TỔNG THỂ VỀ XE KIA3000S .24 3.1. SƠ ÐỒ TỔNG THỂ VỀ XE KIA K3000S 24 3.2. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN. 25 3.3. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỘNG CƠ .26 3.3.1. Hệ thống bôi trơn. .26 3.3.2. Hệ thống nhiên liệu. 27 3.3.3. Sơ đồ hệ thống làm mát. .28 3.4. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC .29 3.4.1. Ly hợp và hộp số. 29 3.4.2.CÁC ĐĂNG : 31 3.5. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG LÁI 31 3.6. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG PHANH 32 3.7.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG TREO .34 3.8. CÁC BỘ PHẬN KHÁC .35 3.8.1.:HÊ THỐNG THIẾT BỊ ĐIỆN 35 3.8.2. Khung xe. 36 3.8.3. Buồng lái. 36 4.HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE KIA K3000S 37 4.1. HỆ THỐNG PHANH CHÍNH TRÊN XE KIA K3000S 37 4.1.1. Cơ cấu phanh 38 4.1.1.1. Sơ đồ và chỉ tiêu đánh giá .38 4.1.1.2. Kết cấu các chi tiết và bộ phận chính. 39 4.1.2. Dẫn động phanh 46 4.1.2.1. Dẫn động thủy lực 46 4.1.2.2. Bộ phận trợ lực chân không .48 5. TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG PHANH XE KIA K3000S 54 5.1. XÁC ÐỊNH MOMEN CẦN SINH RA Ở CƠ CẤU PHANH 54 5.1.1. Ðối với cơ cấu phanh trước : 56 5.1.2. Ðối với cơ cấu phanh sau : 56 5.2. XÁC ÐỊNH MOMEN PHANH MÀ CƠ CẤU PHANH CÓ THỂ SINH RA. 5.2.1. Ðối với cơ cấu phanh sau : .58 5.2.2: Đối với cơ cấu phanh trước: 60 5.3. LỰC TÁC DỤNG LÊN BÀN ÐẠP PHANH . .61 5.4.TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU PHANH 64 5.4.1. Gia tốc chậm dần khi phanh. 64 5.4.2. Thời gian phanh. 65 5.4.3. Quãng đường phanh .66 6. BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HƯ HỎNG HỆ THỐNG PHANH 67 6.1. NHỮNG CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG CẦN THIẾT .69 6.2. SỬA CHỮA HƯ HỎNG MỘT SỐ CHI TIẾT,BỘ PHẬN CHÍNH 69 7. KIỂM TRA TỔNG HỢP HỆ THỐNG PHANH XE KIA K3000S 71 7.1. KIỂM TRA TỔNG HỢP KHI XE ÐỨNG 71 7.2. KIỂM TRA TỔNG HỢP CHO XE CHẠY .71 8. KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆUTHAMKHẢO 74 Tài liệu gồm có Bản thuyết minh + Bản vẽ AutoCAD </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY