Đồ án Khảo sát hệ thống bôi trơn trên động cơ Mazda WL Turbo

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU . 2 1.Mục đích và ý nghĩa của đề tài . 3 2.Giới thiệu về động cơ Mazda WL Turbo 3 3.Tổng quan về hệ thống bôi trơn động cơ đốt trong 5 3.1.Nhiệm vụ . 5 3.2.Các phương án bôi trơn . 7 4.Khảo sát hệ thống bôi trơn động cơ Mazda WL Turbo 14 4.1.Nguyên lý làm việc 14 4.2.Kết cấu các bộ phận chủ yếu của hệ thống bôi trơn 19 4.2.1.Phao hút 19 4.2.2. Bơm dầu nhờn 19 4.2.3. Lọc dầu . 21 4.2.4. Két làm mát dầu . 22 4.2.5.Thông gió hộp trục khuỷu . 22 5. Tính toán nhiệt, động học và động lực học 24 6. Tính toán kiểm nghiệm hệ thống bôi trơn 56 6.1. Tính toán ổ trượt . 56 6.2. Tính toán bơm dầu . 61 6.3. Tính toán két làm mát 64 6.4. Tính toán lượng dầu trong cácte 65 7. Các hỏng hóc của hệ thống bôi trơn, cách sửa chữa và bảo dưỡng 66 7.1. Áp suất dầu bôi trơn giảm . 66 7.2. Áp suất dầu bôi trơn tăng 66 7.3. Hỏng bơm dầu . 66 7.4. Hỏng lưới lọc và hỏng bầu lọc 66 7.5. Hỏng két làm mát 67 7.6.Các nguyên nhân khác dẫn đến hỏng hệ thông bôi trơn . 67 7.6.1.Thiếu dầu bôi trơn 67 7.6.2.Thừa dầu bôi trơn 67 7.6.3.Dầu đen, dầu cặn bẩn nhiều mạt kim loại 67 7.7.Bảo dưỡng . 68 8.Kết luận 69 Tài liệu tham khảo 70 Tài liệu gồm có Bản thuyết minh Word + Bản vẽ AutoCAD + Bản thuyết trình Power point

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY