Đồ án Giải pháp cung cấp dịch vụ IPTV của Công ty VTC Digicom

<p> Dịch vụ IPTV ở nƣớc ta chỉ đƣợc xem là mới khởi đầu nhƣng khả năng phát triển của nó cũng nhƣ những khoản lợi nhuận rất lớn cho các nhà cung cấp dịch vụ này thì có lẽ sẽ ở trong tƣơng lai rất gần. Dịch vụ IPTV sẽ tạo ra một bƣớc phát triển vƣợt bậc trong lĩnh vực truyền hình cũng nhƣ sự đa dạng về loại hình dịch vụ và nội dung. Điều đó có thể nói lên đƣợc dịch vụ IPTV sẽ là đối thủ cạnh tranh lại sự thống trị của truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh hiện nay. Sự khác biệt lớn nhất của dịch vụ IPTV so với các loại hình dịch vụ khác đó là dịch vụ IPTV mang lại sự chủ động cho khách hàng sử dụng. Họ có thể xem nhƣng gì họ muốn, vào thời gian nào họ rãnh rỗi mà không sợ bị lỡ mất chƣơng trình. Bên cạnh sự linh hoạt trong cách thức sử dụng thì sự phong phú về nội dụng và sự đa đang của các tiện ích đi kèm đã làm cho khách hang thích sử dụng dịch vụ IPTV nhiều hơn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY