Định lượng photpho vào và ra dưới ảnh hưởng của thủy triều tại một khu rừng ngập mặn bị gãy đổ do bão ở huyện Cần Giờ

<p> MỤC LỤC Lời cảm ơn Tóm tắt đề tài Abstract Mục lục Danh mục hình Danh mục bảng Danh mục các chữ viết tắt Đặt vấn đề I. Tổng quan I.1. Giới thiệu chung về rừng ngập mặn trên thế giới I.1.1. Vùng phân bố rừng ngập mặn trên thế giới I.1.2. Khí hậu I.1.3. Thủy động học I.1.4. Đất I.1.5. Sự thích nghi của cây rừng ngập mặn I.1.6. Lạch triều và các đặc điểm của lạch triều I.1.7. Chu trình vật chất của rừng ngập mặn I.1.8. Vật rụng của rừng ngập mặn I.1.9. Phosphor và nhu cầu dinh dưỡng P của thực vật rừng ngập mặn I.1.10. Nghiên cứu về vùng rừng ngập mặn bị xáo trộn I.2. Giới thiệu chung về rừng ngập mặn ở Việt Nam I.2.1. Diện tích rừng ngập mặn I.2.2. Sự phân bố rừng ngập mặn ở Việt Nam I.3. Giới thiệu chung về rừng ngập mặn ở huyện Cần Giờ I.3.1. Vị trí địa lý I.3.2. Địa hình I.3.3. Đất đai I.3.4. Khí hậu I.3.5. Lượng mưa I.3.6. Hệ thống sông ngòi I.3.7. Chế độ thủy triều I.3.8. Độ mặn của nước I.4. Khu vực nghiên cứu II. Nội dung và phương pháp nghiên cứu II.1. Nội dung II.2. Vật liệu và hóa chất II.2.1. Vật liệu II.2.2. Hóa chất II.3. Phương pháp thực địa II.3.1. Phương pháp ô mẫu II.3.2. Phương pháp thu mẫu vật rụng tại bẫy II.3.3. Phương pháp thu mẫu vật rụng trôi nổi II.3.4. Phương pháp thu mẫu nước lạch II.3.5. Phương pháp đo địa hình con lạch và lưu tốc dòng chảy II.4. Phương pháp xử lý mẫu II.4.1. Phương pháp xử lý mẫu thực vật II.4.2. Phương pháp xử lý mẫu nước II.5. Phương pháp phân tích mẫu II.5.1. Phương pháp phân tích phosphor hòa tan (SRP) trong nước lạch sau lọc II.5.2. Phương pháp phân tích phosphor trong mẫu thực vật II.5.3. Phương pháp phân tích phosphor trong mẫu giấy lọc II.6. Phương pháp tính toán diện tích mặt cắt lạch triều II.7. Phương pháp tính lưu lượng nước II.8. Phương pháp tính toán tải lượng phosphor trong nước lạch triều II.9. Phương pháp xử lý số liệu III. Kết quả và thảo luận III.1.Độ mặn của nước trầm tích III.1.1. Độ mặn trung bình của nước trầm tích tại các tầng đất III.1.2. Độ mặn của nước trầm tích tại các tầng đất III.2.Tổng lượng vật rụng và năng suất vật rụng III.3.Năng suất vật rụng ở các ô nằm ven khu gãy đổ III.4.Các thành phần vật rụng III.4.1. Năng suất lá rụng III.4.2. Năng suất hoa và trái rụng III.4.3. Số lượng lá kèm rụng III.5.Phosphor trong vật rụng III.5.1. Lượng phosphor của vật rụng III.5.2. Lượng phosphor trong các thành phần vật rụng III.6.Lạch triều và các thông số thủy lý hóa trong lạch triều III.6.1. Cao độ ngập triều của lạch III.6.2. Các thông số thủy lý hóa III.6.3. Khác biệt ngày đêm của DO và SRP III.7.Vật rụng trôi nổi trong lạch triều vào đợt thu mẫu mùa khô III.8.Diện tích mặt cắt lạch triều và lưu tốc dòng chảy III.8.1. Diện tích mặt cắt lạch triều III.8.2. Lưu tốc dòng chảy III.9.Tải lượng phosphor trong nước lạch triều trong 24 giờ III.9.1. Tải lượng P vào đợt khảo sát mùa mưa III.9.2. Tổng lượng P được trao đổi trong lạch triều vào đợt thu mẫu mùa khô IV. Kết luận và đề nghị IV.1.Kết luận IV.2.Đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY