Định hướng chiến lược marketing của công ty Hanson đến năm 2015

<p> MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG MỘT. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MARKETING- CHIẾN LƯỢC MARKETING . 3 1.1. Marketing 3 1.1.1. Những quan điểm, định nghĩa về marketing 3 1.1.2. Mục tiêu và nội dung của hoạt động marketing . 3 1.2. Chiến lược marketing- hệ thống marketing – mix . 4 1.2.1. Vai trò của chiến lược marketing . 4 1.2.2. Chiến lược marketing . 4 1.2.3. Hoạch định chiến lược marketing 5 1.2.4. Hệ thống marketing – mix . 7 CHƯƠNG HAI. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM HANSON . . 10 2.1. Giới thiệu tổng quan về thị trường văn phòng phẩm Việt Nam . 10 2.2. Phân tích môi trường bên trong . 11 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 11 2.2.2. Tình hình tổ chức- nhân sự . 11 2.2.3. Sản phẩm, thị trường tiêu thụ . 13 2.2.4. Tình hình nghiên cứu thị trường của Công ty 17 a. Nhận thức của Công ty về marketing . 17 b. Thu thập thông tin thị trường . 17 c. Tổ chức hoạt động marketing của Công ty 18 2.2.5. Tình hình thực hiện các chính sách marketing – mix 20 a. Chính sách sản phẩm 20 b. Chính sách giá cả 21 c. Chính sách phân phối 22 d. Chính sách chiêu thị . 24 2.2.6. Ma trận các yếu tố bên trong Công ty 25 2.3. Môi trường bên ngoài . 26 2.3.1. Môi trường vĩ mô . 26 2.3.2. Môi trường vi mô 28 2.3.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE . 29 2.4. Môi trường cạnh tranh . 30 CHƯƠNG BA. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY HANSON ĐẾN NĂM 2015 . 33 3.1. Sứ mạng và mục tiêu của Công ty Hanson đến năm 2015 . 33 3.1.1. Sứ mạng của Công ty 33 3.1.2. Mục tiêu của Công ty 34 3.2. Xây dựng ma trận SWOT của Công ty . 34 3.3. Định hướng chiến lược marketing của Công ty Hanson 36 3.3.1. Hoàn thiện hệ thống marketing . 36 3.3.2. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường 37 3.3.3. Chiến lược 4P . 38 a. Chính sách sản phẩm 38 b. Chính sách giá cả 43 c. Chính sách phân phối 45 d. Chính sách chiêu thị, khuyến mãi 50 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 Tài liệu tham khảo Phụ lục Danh mục các phụ lục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY