Điều tra việc sử dụng chiến lược ghi nhớ của sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh,

ĐIỀU TRA VIỆC SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC GHI NHỚ CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG AN INVESTIGATION INTO MEMORY STRATEGIES USED BY THE FIRST YEAR STUDENTS OF ENGLISH AT DANANG UNIVERSITY SVTH: MAI NỮ HUYỀN NHÂN Lớp: 04SPA02, Trường ĐH Ngoại Ngữ GVHD: NGUYỄN PHẠM THANH UYÊN Khoa Tiếng Anh, Trường Đại Học Ngoại Ngữ TÓM TẮT Chiến lược ghi nhớ đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình học ngoại ngữ nhất là đối với việc học từ vựng. Nghiên cứu này điều tra về thực tế sử dụng chiến lược ghi nhớ để học từ vựng của sinh viên năm thứ nhất tiếng anh tại Đại học Đà Nẵng. Các số liệu nghiên cứu được thực hiện thông qua phiếu điều tra và phỏng vấn. Sau đó được phân tích định lượng nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu. Dựa vào đó, nghiên cøu đã đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả của chiến lược ghi nhớ trong việc học từ vựng với hy vọng giúp các sinh viên năm một học từ vựng thành công hơn. ABSTRACT Memory strategies play an important role in English learning process especially in learning vocabulary. The study investigates into the reality of using memory strategies to learn vocabulary used by the first year students at the College of Foreign Languages, University of Danang. The research data are collected by means of questionnaire and interviews and analyzed quanlitatively. On the basic of what is found, the study has suggested some ways to enhance effectiveness memory strategies in learning English vocabulary with the hopes of helping the first year students get more success in learning English vocabulary 1. MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài Nhiều học giả đã khẳng định rằng chiến lược học tập là một phần không thể thiếu trong tiến trình học ngoại ngữ. Chúng là người dẫn đường tận tụy giúp người học có thể tiếp cận những nhiệm vụ hoặc vấn đề phải đối mặt trong suốt quá trình học. Theo Oxford (1990a) đã từng khẳng định, chiến lược học ngoại ngữ đặc biệt quan trọng bởi vì chúng là những công cụ giúp cho tiến trình phát triển năng động và trực tiếp, rất cần thiết cho quá trình hoàn thiện khả năng giao tiếp. Chiến lược ghi nhớ là một trong ba nhóm chiến lược, liên quan trực tiếp đến ngôn ngữ mục tiêu. Cũng theo Oxford (1990a), chiến lược ghi nhớ là nhân tố đóng góp rất quan trọng trong quá trình học ngôn ngữ. Con người không thể nào sống thiếu trí nhớ cũng giống như một sinh viên không thể nào không có trí nhớ, nhất là sinh viên ngoại ngữ. Do vậy, chúng ta không thể phủ nhận vai trò quan trọng của chiến lược ghi nhớ trong việc học ngôn ngữ đặc biệt là học từ vựng. Để học được từ vựng, si nh viên đòi hỏi phải có một trí nhớ tốt và một quá trình ôn luyện hiệu quả. Mặc dù các sinh viên năm một đang cố gắng để nâng cao từ vựng của mình nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. Lý do có lẽ là các sinh viên chưa có chiến lược ghi nhớ phù hợp. Vẫn còn một số sinh viên dùng cách thức ghi nhớ rất máy móc hay chưa biết cách phục hồi từ vựng dễ dàng. Chính những vấn đề này đã gây trở ngại cho quá trình học và tái hiện lại từ mới của sinh viên. Thêm vào đó, sinh viên rất ít khi sử dụng chiến lược ghi nhớ để học từ vựng đặc biệt là khi lên các cấp học cao hơn. Vì những lý do nêu trên, điều tra này được thực hiện với hy vọng có thể giúp các sinh viên năm I có thể giúp sinh viên sử dụng chiến lược ghi nhớ nhằm học từ vựng hiệu quả hơn. 1.2. Mục đích và câu hỏi nghiên cứu. - Mục đích: Nghiên cứu nay nhằm + Điều tra các chiến lược ghi nhớ mà sinh viên năm một đang sử dụng + Những khó khăn các sinh viên gặp phải khi dùng chiến lược ghi nhớ để học từ vựng. + Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng chiến lược ghi nhớ để học từ vựng. - Câu hỏi nghiên cứu: + Các sinh viên thường sử dụng những chiến lược ghi nhớ nào để học từ vựng? + Lý do các sinh viên sử dụng chiến lược ghi nhớ đó? + Sinh viên gặp những khó khăn nào khi sử dụng chiến lược ghi nhớ để học từ vựng? + Những giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng chiến lược ghi nhớ để học từ vựng? 1.3. Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu này điều tra việc sử dụng chiến lược ghi nhớ để học từ vựng của sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng anh, đại học Đà Nẵng. Do đó, chỉ sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng anh, đại học Đà Nẵng là đối tượng chính của nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY