Điều khiển logic điều khiển công nghệ khoan 4 lỗ thực hiện bằng phương pháp grafcet

Quá trình A+ diễn ra thì a0 bị ngắt,b1 và c1 vẫn được duy trì. Kết thúc quá trình đi xuống A+,a1 được tác động đóng lại (đồng thời b1 và c1 được duy trì từ trước)nên S2 có điện->các tiếp điểm S2(105-107)trên mạch động lực đóng lại->Tác động đến Xylanh để máy thực hiện hành trình đi lên A- lần thứ ba. Quá trình A- diễn ra thì a1 bị ngắt,b1 và c1 vẫn được duy trì. Kết thúc quá trình đi lên A- lần thứ ba,a0 được tác động đóng lại (đồng thời b1 và c1 được duy trì từ trước)nên S5 có điện->các tiếp điểm S5(117-119)trên mạch động lực đóng lại->Tác động đến Xylanh để máy thực hiện hành trình đi sang trái B-. Quá trình sang trái B- diễn ra thì b1 bị ngắt,a0 và c1 vẫn được duy trì. Kết thúc quá trình sang trái B-,b0 được tác động đóng lại (đồng thời a0 và c1 được duy trì từ trước)nên S1 có điện->các tiếp điểm S1(101-103)trên mạch động lực đóng lại->Tác động đến Xylanh để máy thực hiện hành trình đi xuống A+ lần thứ tư. Quá trình A+ diễn ra thì a0 bị ngắt,b0 và c1 vẫn được duy trì. Kết thúc quá trình đi xuống A+,a1 được tác động đóng lại (đồng thời b0 và c1 được duy trì từ trước)nên S2 có điện->các tiếp điểm S2(105-107)trên mạch động lực đóng lại->Tác động đến Xylanh để máy thực hiện hành trình đi lên A- lần thứ tư Quá trình A- diễn ra thì a1 bị ngắt,b0 và c1 vẫn được duy trì. Kết thúc quá trình đi lên A- lần 4,a0 được tác động đóng lại (đồng thời b0 và c1 được duy trì từ trước)nên S6 có điện->các tiếp điểm S6(121-123)trên mạch động lực đóng lại->Tác động đến Xylanh để máy thực hiện hành trình đi từ trong ra C-

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY