Điều khiển công suất trong hệ thống thông tin di động umts

MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I1 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 UMTS. 1 1.1. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DI ĐỘNG1 1.2. HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3 IMT-2000. 2 1.3. CÔNG NGHỆ WCDMA3 1.4. HỆ THỐNG UMTS. 5 1.4.1. Tổng Quan. 5 1.4.2. Mối quan hệ và sự khác nhau giữa WCDMA và UMTS. 7 1.4.3. Dịch Vụ Của Hệ Thống UMTS. 8 1.4.3.1 Lớp hội thoại10 1.4.3.2. Lớp luồng. 11 1.4.3.3. Lớp tương tác. 11 1.4.3.4. Lớp cơ bản. 11 1.4.4 Cấu trúc cell12 1.4.5. Cấu trúc của hệ thống UMTS. 14 1.4.6. Mạng lõi CN (Core Network). 16 1.4.7. Truy nhập vô tuyến mặt đất UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Acess Network)17 1.4.7.1. Bộ điều khiển mạng vô tuyến. 18 1.4.7.2. Nút B (trạm gốc). 19 1.4.8. Thiết bị người sử dụng UE (User Equipment). 19 1.5. TỔNG KẾT VỀ CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP VÔ TUYẾN WCDMA TRONG HỆ THỐNG UMTS20 1.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG23 CHƯƠNG II24 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG UMTS24 2.1 MỤC TIÊU CỦA ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT24 2.2. PHÂN LOẠI ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT25 2.2.1. Điều khiển công suất cho đường xuống và đường lên. 26 2.2.2. Điều khiển công suất phân tán và tập trung. 27 2.2.3. Phân loại điều khiển công suất theo phương pháp đo. 27 2.2.4. Điều khiển công suất vòng hở, điều khiển công suất vòng kín. 28 2.3. MỘT SỐ THUẬT NGỮ LIÊN QUAN28 2.3.2. Hiệu ứng đa đường, bộ thu RAKE29 2.3.4. Kỹ thuật phân tập. 32 2.3.5. Sự trôi công suất đường xuống. 34 2.3.6. Độ tin cậy của các lệnh điều khiển công suất đường lên. 37 2.3.7. Cải thiện chất lượng báo hiệu điều khiển công suất37 2.4. SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT37 2.5 ĐKCS VÒNG HỞ (Open-loop power control). 41 2.5.1. Kỹ thuật điều khiển công suất vòng hở đường lên. 41 2.5.2. Kỹ thuật điều khiển công suất vòng hở đường xuống. 42 2.6. ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT NHANH VÒNG KÍN43 2.6.1. Các kỹ thuật điều khiển công suất vòng trong. 44 2.6.1.1. Điều khiển công suất vòng trong đường lên. 44 2.6.1.2. Điều khiển công suất vòng trong đường xuống. 47 2.6.2. Điều khiển công suất vòng ngoài49 2.6.2.1. Điều khiển công suất vòng ngoài đường lên. 50 2.6.2.2. Điều khiển công suất vòng ngoài đường xuống. 51 2.7. SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐKCS TRONG GSM, CDMA & UMTS52 2.8. GIẢI PHÁP SMART ANTENA VỚI ĐKCS. 53 2.8.1. Giới thiệu. 53 2.8.2. Hoạt động của anten thông minh. 54 2.8.2.1. Công nghệ cũ. 54 2.8.2.2. Công nghệ anten thông minh. 54 2.8.2.2.1. Anten thông minh. 54 2.8.2.2.2. Hệ thống Smart Antena. 55 2.8.3. Cơ sở kỹ thuật xử lý tín hiệu trong hệ thống Smart Antena kết hợp điều khiển công suất57 2.8.4. Ứng dụng của anten thông minh trong mạng 3G59 2.8.5. Những lợi ích chính khi triển khai anten thông minh. 60 2.8.6. Tổng kết công nghệ Smart Antena. 61 2.9. KẾT LUẬN CHƯƠNG61 CHƯƠNG III63 CÁC THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT63 3.1. GIỚI THIỆU63 3.2. THUẬT TOÁN ĐKCS VÒNG NGOÀI63 3.3. PHƯƠNG PHÁP ĐKCS THEO BƯỚC ĐỘNG DSSPC (Dynamic Step-size Power Control)64 3.3.1. Độ dự trữ SIR nhiều mức. 64 3.3.2. Sự hoạt động của mạng. 65 3.3.3. Sự hoạt động của trạm di động. 67 3.4. ĐKCS PHÂN TÁN DPC (Distributed Power Control). 70 3.4.1. Khái quát70 3.4.2. Mô hình hệ thống. 71 3.4.3. Thuật toán điều khiển công suất phân tán. 71 3.5. CÁC ĐẠI LƯỢNG DÙNG TRONG THUẬT TOÁN73 3.6. MỘT SỐ LÝ THUYẾT SỬ DỤNG TRONG THUẬT TOÁN76 3.6.1. Nhiễu đồng kênh ( Co- chanel Interference ). 76 3.6.2. Nhiễu đa truy cập MAI (Multiple Access Interference ). 77 3.6.3. Nhiễu kênh lân cận. 78 3.6.4. Tải lưu lượng. 80 3.6.5. Cấp độ phục vụ (Grade of Service). 81 3.6.6. Hiệu quả sử dụng kênh. 82 3.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG82 CHƯƠNG IV84 TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT84 4.1. QUỸ ĐƯỜNG TRUYỀN VÔ TUYẾN THAM KHẢO CHO HỆ THỐNG UMTS. 84 4.2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CỤ THỂ86 4.3. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG88 4.4. ĐÁNH GIÁ MÔ PHỎNG91 4.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG92 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI93 TÀI LIỆU THAM KHẢO94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY