Điều hành dự án bằng phương pháp sơ đồ mạng lưới (phương pháp pert-Cpm)

<p> LỜI MỞ ĐẦU Lí thuyết toán học về tối ưu được hình thành và phát triển mạnh như một lĩnh vực khoa học quan trọng từ khoảng giữa thế kỉ thứ hai mươi. Tùy theo dạng các bài toán được nghiên cứu, đặc điểm của mô hình toán học và công cụ xét chúng hoặc phạm vi áp dụng , nhiều lĩnh vực khá gần nhau và đan xen với nhau của lí thuyết được hình thành với các tên gọi khác nhau như : - Tối ưu hóa (Optimization). - Qui hoạch toán học ( Mathematical Programming). - Vận trù học (Operations Research). - Điều khiển tối ưu (Optimal Control). - Lí thuyết các bài toán cực trị (Theory of Extremal Problems). - Phép tính biến phân (Variational Calculus). - . GS.Hoàng Tùy là người chọn thuật ngữ tiếng Việt Vận trù (Operations Research) từ đầu thập niên 60 của thế kỉ hai mươi. Theo đó, Vận trù có nghĩa là vận dụng khoa học mà nền tảng là Toán học để trù tính mọi việc. Phát triển và ứng dụng thật sự Vận trù đầu tiên là ở nước Anh trong việc dùng ra-đa phòng không chống tàu ngầm (thời kì chiến tranh thế giới thứ hai). Sau chiến tranh, Vận trù càng phát triển rộng rãi trong các lĩnh vực rất đa dạng như kinh doanh, quản lí hành chính, xây dựng, quân sự, chính trị, giáo dục đào tạo, Vận trù đôi khi được dùng gần như đồng nghĩa với khoa học quản Trị (Management Science) và chọn quyết định (Decision Making). Điểm nổi bật của bài toán Vận trù là thường nhằm tìm nghiệm tối ưu, tức là chọn quyết định tốt nhất theo một mục tiêu nào đó. Do đó, Vận trù rất gần với tối ưu hóa, nhưng lại có liên quan đến rất nhiều lĩnh vực khoa học khác như lí thuyết kinh tế, xác suất thống kê, Công Nghệ thông tin Dù vậy, vẫn khẳng định đây là bộ phận của Toán ứng dụng vì phương pháp và ngôn ngữ Toán học là chủ đạo. Người viết đã chọn đề tài làm luận văn là Vận trù trong điều hành dự án bằng phương pháp PERT –CPM. Phương pháp PERT-CPM gồm có ba pha (phase): lập dự án bằng sơ đồ mạng lưới; điều hành dự án thông qua các chỉ tiêu về thời gian, tài nguyên, chi phí; kiểm tra điều chỉnh dự án so với điều kiện thực tế. Luận văn gồm ba chương, trong đó chương cuối là giao diện chương trình điều hành dự án bằng phần mềm Microsoft Project 2007 với đầy đủ các tính năng cần thiết, có tính trực quan cao, dễ sử dụng. Người viết xin gửi lời biết ơn chân thành đến quí Thầy Cô ở khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn tôi trong quá trình ba năm học tập ở bậc cao học. Xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Huệ Nương đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm luận văn. Nhờ đó, tôi đã bổ sung thêm rất nhiều kiến thức hữu ích cho mình. Xin cám ơn các bạn đồng nghiệp, các bạn học khóa 16 đã cùng học tập và làm việc trong suốt ba năm qua. Cuối cùng, người viết rất mong nhận được những góp ý sửa đổi cho các thiếu sót khó tránh khỏi của luận văn này. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1:LÍ THUYẾT ĐỒ THỊ VÀ LÍ THUYẾT Xác suất CƠ BẢN 1.1.Lí thuyết đồ thị 1.1.1. Các loại đồ thị 1.1.2.Thuật ngữ cơ sở 1.1.3.Tính liên thông 1.2.Lí thuyết Xác suất 1.2.1.Các khái niệm cơ bản 1.2.1.1.Đại số các biến cố ngẫu nhiên 1.2.1.2.Định nghĩa Đại số và σ- đại số 1.2.1.3.Liên hệ giữa Đại số các biến cố và đại số các tập hợp 1.2.2.Hệ tiên đề Kolmogorov 1.2.3.Tính chất của Xác suất 1.2.4.Sự độc lập ngẫu nhiên 1.2.5.Phân phối Xác suất 1.2.5.2.Hàm phân phối 1.2.5.3.Kì vọng - Phương sai 1.2.5.4. Phân phối liên tục tuyệt đối thường gặp CHƯƠNG 2: ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PERT-CPM 2.1.Lập kế hoạch 2.1.1.Các phần tử của sơ đồ mạng 2.1.2.Nguyên tắc lập sơ đồ mạng lưới 2.1.2.1.Dạng AOA 2.1.2.2.Dạng AON 2.2.Pha điều hành 2.2.1. Phân tích các chỉ tiêu thời gian-điều khiển nhân lực, chi phí đối với sơ đồ dạng AOA. 2.2.1.1.Các thông số cơ bản 2.2.1.2 Tính các thông số cơ bản 2.2.1.3.Thời gian dự trữ 101 2.2.1.4. Đường găng (đường tới hạn) 2.2.1.5. Biểu đồ thời gian 2.2.1.6.Điều khiển nhân lực 2.2.1.7. Hoàn thành sớm dự án 2.2.1.8. Dự án có tính ngẫu nhiên 2.2.1.9.Dự án có thỏa hiệp thời gian chi phí 2.2.2.Phân tích các chỉ tiêu về thời gian, xác định đường găng đối với sơ đồ dạng AON 2.2.2.1.Các thông số cơ bản 2.2.2.2.Ví dụ cách tính các thông số 2.2.3.Sơ đồ kết hợp dạng AON và biểu đồ Gantt 2.3.Pha kiểm tra-điều chỉnh CHƯƠNG 3:GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN BẰNG PHẦN MỀM MICROSOFT PROJECT 2007. 3.1.Qui trình ứng dụng 3.2.Các thao tác chính điều hành dự án 3.2.1.Lập kế hoạch cho dự án 3.2.1.1.Mở dự án, nhập thông tin dự án, thời gian biểu làm việc 3.2.1.1.1.Mở dự án mới 3.2.1.1.2.Nhập các thông tin của dự án 3.2.1.1.3.Lập thời gian biểu ( Schedule) làm việc cho dự án 3.2.1.2. Lập sơ đồ các hoạt động 3.2.1.2.1.Nhập dữ liệu từng hoạt động 3.2.1.2.2.Phân cấp công việc 3.2.1.2.3.Thiết lập liên hệ giữa các công việc 3.2.1.2.4. Ràng buộc về thời gian bắt đầu, kết thúc cho từng công việc 3.2.1.3.Khởi tạo tài nguyên 3.2.1.3.1.Danh sách tài nguyên 3.2.1.3.2.Thời gian làm việc cho từng tài nguyên 3.2.1.4.Phân bổ tài nguyên cho công việc 3.2.1.5.Khởi tạo chi phí cho tài nguyên 3.2.2.Xử lí các chỉ tiêu về thời gian, tài nguyên, chi phí 3.2.2.1.Xem đường găng của công việc 102 3.2.2.2.Xem mức độ sử dụng tài nguyên 3.2.2.3.Xem chi phí dự án 3.2.2.4.Xem thống kê về dự án 3.2.3.Kiểm tra điều chỉnh 3.2.3.1.Update thời gian vào dự án 3.2.3.2.Khi biết được thời gian bắt đầu, kết thúc cho công việc khác với kế hoạch 3.2.3.3.Xét theo chi phí thực tế dự án 3.2.3.4.Phân tích Tài chính bằng bảng Earned Value 3.2.4.Ứng dụng khác KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỤC LỤC </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY