Điều chế al2o3 bằng phương pháp khuếch tán dòng liên tục

<p> Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ - ĐỒ THỊ Chương 1: TỔNG QUAN 1 1.1. Nhôm hydroxid: Các dạng thù hình, cấu trúc tinh thể, tính chất và điều kiện hình thành 1 1.1.1. Gibbsite . 1 1.1.2. Bayerite . 2 1.1.3. Boehmite . 3 1.2. Nhôm oxid 7 1.2.1. α-Al2O3 . . 7 1.2.2. γ-Al2O3 8 1.2.3. -Al2O3 . 10 1.2.4. -Al2O3 11 1.3. Sự chuyển hoá boehmite thành γ-Al2O3 . 12 1.4. Các phương pháp điều chế nhôm hydroxid và nhôm oxid . 14 1.4.1. Phương pháp kết tủa . 14 1.4.2. Phương pháp điều chế thủy nhiệt theo chu trình Bayer . 14 1.4.3. Phương pháp sol-gel . 16 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành nhôm hydroxid 16 1.5.1. Ảnh hưởng của pH . 16 1.5.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ . 18 1.5.3. Ảnh hưởng của thời gian già hóa 19 1.5.4. Ảnh hưởng của tạp chất . 19 1.6. Khả năng xúc tác của các nguyên tố d . 20 1.7. Xúc tác dị thể . 21 1.7.1. Thành phần xúc tác dị thể 21 1.7.2. Hấp phụ - giai đoạn tiền xúc tác 22 1.7.3. Tương tác trung gian trong xúc tác dị thể . 23 Chương 2: THỰC NGHIỆM 24 2.1. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu . 24 2.1.1. Mục tiêu 24 2.1.2. Nội dung nghiên cứu 24 2.2. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất 25 2.2.1. Thiết bị và dụng cụ . 25 2.2.2. Hóa chất 25 2.3. Chuẩn bị hóa chất 26 2.3.1. Pha các dung dịch dùng để chuẩn độ 26 2.3.2. Xác định hàm lượng các chất . 27 2.3.3. Chuẩn bị dung dịch điều chế nhôm hydroxid theo phương pháp acid 30 2.4. Điều chế nhôm hydroxid . 33 2.5. Điều chế nhôm oxid . 34 2.6. Phương pháp phân tích sản phẩm . 35 2.6.1. Phân tích nhiễu xạ tia X . 35 2.6.2. Phương pháp phân tích nhiệt vi sai . 35 2.6.3. Phương pháp khối lượng 35 2.6.4. Phương pháp chụp ảnh kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 36 2.6.5. Đo độ hấp thu khí (BET) . . 36 2.7. Điều chế xúc tác Ni/Al2O3 36 2.7.1. Nguyên tắc 36 2.7.2. Các bước tiến hành . 36 2.8. Khảo sát hoạt tính xúc tác bằng phản ứng khử NOx . 37 Chương 3: KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ BIỆN LUẬN 40 A. Khảo sát việc điều chế nhôm hydroxid 40 3.1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đến tính chất sản phẩm hydroxid 40 3.1.1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đến thành phần pha của sản phẩm nhôm hydroxid . 40 3.1.2. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ lên hàm lượng nước của nhôm hydroxid được điều chế theo phương pháp acid và base . 44 3.2. Khảo sát ảnh hưởng của pH đến tính chất của sản phẩm nhôm hydroxid và nhôm oxid 45 3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của pH đến thành phần pha của sản phẩm nhôm hydroxid. 45 3.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của pH lên hàm lượng nước của nhôm hydroxid được điều chế theo phương pháp acid và base. 47 B. Khảo sát việc điều chế nhôm oxid 48 3.3. Khảo sát cấu trúc tinh thể của nhôm oxid 48 3.4. Khảo sát hình thái nhôm oxid . 48 3.4.1. Ảnh chụp TEM của các mẫu nhôm oxid . 48 3.4.2. Diện tích bề mặt riêng của các mẫu nhôm oxid . 51 C. Khảo sát hoạt tính xúc tác . 53 3.5. Khảo sát hoạt tính của hệ xúc tác Ni/Al2O3 bằng phản ứng deNOx . 53 3.5.1. Khảo sát hoạt tính của các mẫu xúc tác trên chất mang nhôm oxid được điều chế ở các nồng độ khác nhau. . 53 3.5.2. Khảo sát hoạt tính của các mẫu xúc tác trên chất mang nhôm oxid được điều ở các pH khác nhau 55 Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 57 4.1. Kết luận 57 4.2. Kiến nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC . . </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY