Đề xuất giải pháp nhằm xử lý nợ xấu trong hệ thống NHTM Việt Nam

Nhóm giải pháp đối với các NHTM: -Rà soát lại việc phân loại nợ, tiến tới việc phân loại nợ theo thông lệ quốc tế Giám sát việc triển khai và ứng dụng xếp hạng tín dụng trong hoạt động, đảm bảo hệ thống xếp hạng tín dụng không ngừng được hoàn thiện, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin Xây dựng các AMC hoạt động hiệu quả: nguồn lực tài chính, nhân sự, cơ chế hoạt động Tăng cường hợp tác trao đổi thông tin giữa các ngân hàng, hợp tác quốc tế Chuyển các khoản nợ xấu thành vốn góp dạng cổ phần tại các doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY