Đề tài Xây dựng mô hình MUD dựa trên MMSE và BICM – ID với điều chế 16 - QAM

<p> Luận án có 2 kết quả chính: 1. Luận án đề xuất phƣơng pháp mới tái sử dụng các điểm tín hiệu trong chùm tín hiệu 16-QAM ở mô hình điều chế mã hóa có hoán vị bit và giải mã lặp. Kết quả này cho phép giảm công suất phát trung bình dẫn đến giảm nhiễu đa truy nhập và cải thiện chất lƣợng hệ thống. Ngoài ra, việc tái sử dụng còn tạo ra nhiều phiên bản ánh xạ của cùng một tập tín hiệu với các mức BER ở vùng sàn lỗi khác nhau và mức SNR đầu của vùng sàn lỗi khác nhau. Tính chất này có thể dùng cho các sơ đồ thích nghi để có đƣợc BER tốt nhất tùy theo điều kiện kênh truyền của hệ thống đa ngƣời dùng (được thể hiện ở công trình số [1] của tác giả). </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY