Đề tài Xây dựng kế hoạch sản xuất cho sản phẩm áo Jacket dành cho trẻ em nữ

Mục lục Lời mở đầu . 2 – 3 Chương I : Nghiên cứu thị trường . 4 – 7 Chương II : Chuẩn bị sản xuất về NPL 8 2.1. Nơi mua NPL . 8 – 10 2.2. Cách kiểm tra đo đếm NPL . 10 2.2.1. Nguyên tắc kiểm tra đo đếm NPL 11 – 12 2.2.2. Phương pháp kiểm tra . 12 2.2.2.1. Chuẩn bị 12 2.2.2.2. Kiểm tra số lượng nguyên liệu .12 2.2.2.3. Kiểm tra khổ vải .12 – 14 Chương III : Chuẩn bị sản xuất về thiết kế 15 3.1. Phác thảo mẫu và chọn mẫu 15 3.1.1. Phác thảo mẫu 15 3.1.2. Đề xuất và chọn mẫu 15 – 18 3.2. Lập bảng hệ thống cỡ số .19 3.3. Thiết kế mẫu 20 3.3.1. Bảng thông số kích thước thiết kế cỡ L .20 3.3.2. Thiết kế cỡ L 20 3.3.2.1. Thiết kế thân sau 20 – 22 3.3.2.2. Thiết kế thân trước .22 – 23 3.3.2.3. Thiết kế tay áo 23 – 24 3.3.2.4. Thiết kế mũ 2 mảnh 24 Bản vẽ thiết kế 24 – 27 3.3.3. Thiết kế mẫu mỏng .28 – 37 3.3.4. Chế thử mẫu 38 3.3.5. Nhảy mẫu 38 3.3.5.1. Lựa chọn phương pháp nhảy mẫu .38 3.3.5.2. Bảng chênh lệch giữa các cỡ 38 – 41 3.3.6. Giác sơ đồ 49 – 50 Chương IV : Chuẩn bị sản xuất về mặt công nghệ .51 4.1. Hình cắt mô tả kết cấu đường may sản phẩm mã hàng AJKTEN 51 – 52 4.2. Tính định mức .55 4.2.1.Tính định mức tiêu hao chỉ 55 – 58 4.2.2. Tính định mức tiêu hao cúc .58 4.2.3. Tính định mức tiêu hao khóa .58 4.2.4. Tính định mức tiêu mác .58 4.2.5. Định mức tiêu hao vải 58 – 60 4.3. Tiêu chuẩn giác sô đồ 60 4.4. Quy trình phân xưởng cắt .60 – 61 4.4.1. Kỹ thuật trải vải .61 – 63 4.4.2. Cắt BTP 63 4.4.3. Đánh số - bóc tập – phối kiện 63 4.4.4Thiết kế mặt bằng phòng cắt 63 – 65 4.5. Quy cách may sản phẩm 66 – 72 4.6. Quy trình may sản phẩm mã hàng AJKTEN .72 4.6.1. Quy trình may .72 – 73 4.6.2. Bảng định mức thời gian .74 – 76 4.7. Thiết kế dây chuyền sản xuất .76 – 81 Chương V : Hoàn chỉnh sản phẩm 82 5.1. Cách tẩy các vết bẩn do bụi , muỗi, mối .82 5.1.1. Vết bẩn do phấn màu 82 5.1.2. Vết bẩn do mực 82 5.1.3. Vết bẩn do dầu Majut .82 5.1.5. Vết bẩn do gỉ sắt 82 5.2. Bao gói và hòm hộp 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY