Đề tài Xây dựng hệ thống thuật ngữ Pháp-Việt về phương pháp dạy học (didactic)

{ctx.v} {ngc.v} biết khi hợp tác với giáo viên, được sự hướng dẫn của thầy. Điều cốt lõi trong hoạt động học tập ở trường chính là trẻ em học được những. điều mới lạ. Do vậy, trong vùng phát triển gần, lĩnh vực nơi học sinh có thể chuyển sang những gì em có thể đạt được, có yếu tố quyết định cho việc học tập và phát triển. 2) Distance entre le niveau de développement actuel tel qu'on peut le déterminer à travers la façon dont l'enfant résout les problèmes seul et le niveau de développement potentiel tel qu'on peut le déterminer à travers la façon dont l'enfant résout les problèmes lorsqu'il est assisté par l'adulte ou collabore avec des pairs plus avancés. (Vygotsky cité par Chaduc et al., 1999 : 243) {sources} {tl} Khoảng cách giữa trình độ phát triển hiện nay được xác định qua cách đứa trẻ tự giải quyết vấn đề một mình và trình độ phát triển tiềm năng được xác định qua cách đứa trẻ giải quyết vấn đề khi nó có người lớn trợ giúp hay khi có sự hợp tác của các đứa trẻ khác khá hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY