Đề tài Xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh

<p> Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng chuẩn kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm tại trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh. Vì vậy một số nội dung có liên quan ở phân cơ sở lý luận và hiện trạng về đào tạo, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, nhóm tác giả chỉ nêu ra những nội dung cơ bản làm cơ sở và xác định vai trò quan trọng của việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong quá trình đào tạo. Những khảo sát các đối tượng Cán bộ quản lý, Giáo viên THPT và Sinh viên năm thứ 4( cuối khóa) làm cơ sở để xác định mức độ hiểu biết, nhận thức của họ về sự cần thiết của các nội dung kiên thức và kỹ năng cân phải được rèn luyện trong quá trình đào tạo ở trường đại học, giảng dạy ở trường phổ thông nhằm khẳng định độ tin cậy của những tiêu chuẩn và những tiêu chí về kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm mà nhóm thực hiện đề tài đã xây dựng.Kết quả nghiên cứu đã khẳng định sự cần thiết của quá trình đào tạo giáo viên phải đảm bảo trang bị những kiến thức chung có liên quan như: khoa học cơ bản, khoa học cơ sở của chuyên ngành, khoa học chuyên ngành, khoa học về con người.Đặc biệt là nhóm môn khoa học về con người là Tâm lý học, Giáo dục học, lý luận dạy học bộ môn (phương pháp giảng dạy). Chuẩn kiến thức và kỹ năng xây dựng được thể hiện theo các nhóm tiêu chuẩn và tiêu chí kiến thức và kỹ năng: - Nhóm tiêu chuẩn và tiêu chí về kiến thức tâm lý học gồm 12 tiêu chuẩn với 44 tiêu chí. - Nhóm tiêu chuẩn và tiêu chí về kiến thức giáo dục học gồm 13 tiêu chuẩn với 35 tiêu chí. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY