Đề tài Về một số khái niệm phạm trù của giáo dục học

<p> Những đặc trưng cơ bản của giờ học hiện đại: 1. Nhiệm vụ của giờ học hiện đại không chỉ là sự truyền đạt cho học sinh các tri thức được qui định bởi chương trình. Mỗi giờ học phải nhằm vào việc hình thành nhân cách học sinh, phát triển ở họ các năng lực sáng tạo, tính độc lập nhận thức. Nhiệm vụ quan trọng của giờ học hiện đại là hình thành các kĩ năng, kĩ xảo. Ngày nay, không chỉ là các kĩ năng kĩ xảo ở một số môn học mà cần thiết phải hình thành các kĩ năng chung của hoạt động trí óc (phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, cụ thể hóa.) và tổ chức hợp lí lao động học tập của học sinh (các kĩ năng học tập). 2. Nội dung của giờ học hiện đại phải tương ứng với các nhiệm vụ nhiều mặt của nó. Nội dung giờ học không chỉ những tri thức khái quát mà còn bao gồm các bài tập nhận thức dưới dạng các vấn đề dành cho việc phát triển tư duy sáng tạo, tính tự lực nhận thức ở học sinh. Nội dung của giờ học phải được giáo viên suy tính cẩn thận, tìm kiếm, một cấu trúc hợp lý nhằm làm cho học sinh lĩnh hội một cách tự giác hơn và ghi nhớ bền vững hơn không phải bằng cách ôn tập, học thuộc lòng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY