Đề tài Văn học Trung Quốc thời kỳ mới (1976 -1986)

<p> Sở dĩ lý luận văn nghệ những năm 50 của Liên Xô giành được quyền làm bá chủ ở Trung Quốc trong thời gian dài đến thế là do nguyên nhân của tự thân Trung Quốc. Trong gần 30 năm trước khi "cách mạng văn hóa" kết thúc, đường lối tả "lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh" đã chiếm địa vị chủ đạo. Trong đầu óc người Trung Quốc rất tự nhiên cũng hình thành những suy nghĩ tả, cho nên khi tiếp thu lý luận văn nghệ Liên Xô thì khớp vào với nhau ngay. Cảm thấy cái mình cần chính là mấy thứ đó, mà mấy thứ ấy thì rất hợp khẩu vị của Trung Quốc. Chẳng hạn, trước khi có thời kỳ mới (năm 1979), sáng tác văn học mắc tật minh họa hết sức nghiêm trọng. Những năm 50, 60 từng nêu những khẩu hiệu "viết trung tâm, vẽ trung tâm, diễn trung tâm, ca ngợi trung tâm" (Trung tâm : nhiệm vụ chính trị trung tâm - N.D), đó là dị bản khẩu hiệu của RAPP (Hiệp hội nhà văn vô sản cánh tả) ở Trung Quốc. Năm 1931, Xtalin đọc báo cáo Hoàn cảnh mới và nhiệm vụ xây dựng kinh tế mới, những người lãnh đạo RAPP liền ra nghị quyết Về bài nói của Xtalin và nhiệm vụ của RAPP, cho rằng "mỗi một phần trong bài nói của Xtalin đều là chủ đề có giá cho tác phẩm nghệ thuật". Có thể nói cách làm đó của RAPP được Trung Quốc lĩnh hội tận đáy lòng, bởi thế Trung Quốc mới không hề bàn ra nói vào gì về lý luận văn nghệ những năm 50 của Liên Xô. Vấn đề là Trung Quốc có bệnh, trước hết phải chữa khỏi bệnh đã thì mới có thể sáng mắt sáng lòng. Có như thế thì bất kể đứng trước đối tượng nào, Trung Quốc mới nhìn rõ, phân biệt rõ và chọn lựa tinh. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY