Đề tài Vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần 496

<p> Nhà nước cho phép tự do đăng kí dự thầu kể cả đối với doanh nghiệp nước ngoài, điều này làm tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu, các chủ đầu tư càng có cơ hội để lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên nhà nước cần có chính sách ủng hộ doanh nghiệp trong nước trước các doanh nghiệp nước ngoài, vì thông thường các doanh nghiệp nước ngoài có ưu thế vượt trội ( về vốn, công nghệ ) do đó họ dễ thắng thầu. Điều này làm tồn tại một nghịch lý các doanh nghiệp nước ngoài sau khi thắng thầu họ thuê lại doanh nghiệp việt nam thi công với giá rẻ hơn đểthu được chênh lệch. Vì thế nhà nước nên hạn chế mời thầu các doanh nghiệp nước ngoài mà chỉ mời thầu khi các công trình đòi hỏi phức tạp, lượng vốn lớn mà các doanh nghiệp trong nước chưa có khả năng hoặc chưa có kinh nghiệm thi công. Ngoài ra nhà nước cần quan tâm tới một số vấn đề như:  Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động xây dựng để loại bỏ các quy định chồng chéo, bất cập, không đồng bộ, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các quy định về thủ tục hành chính của ngành xây dựng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia hoạt động.  Kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý ngành xây dựng trong đó nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn mới là nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách trong đầu tư xây dựng công trình, quản lý và phát triển đô thị, chính sách phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, mô hình tổ chức bộ máy quản lý đô thị ở các cấp và chính sách thúc đẩy thị trường nhà ở, thị trường bất động sản phát triển.  Nâng cao sức mạnh cạnh tranh của các sản phẩm ngành xây dựng trong thời kỳ hội nhập, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ xây dựng mới nhằm nâng cao chất lương xây dựng và rút ngắn thời gian xây dựng công trình. Tập trung chỉ đạo phát triển lực lượng xây dựng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Xây dựng, hình thành, phát triển một số tập đoàn kinh tế đủ mạnh để có sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY