Đề tài Vấn đề nhập cư ở thành phố Hồ Chí Minh và hậu quả kinh tế xã hội của nó

<p> Kết quả nghiên cứu đề tài đã đạt được: - Đề tài đã tổng quan có chọn lọc vấn đề lí luận về di cư, đặc biệt chú ý đến vấn đề di cư tự do, di cư nông thôn- đô thị. Đề tài đã phân tích các nguyên nhân và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình di cư, phân tích sự khác biệt về di cư theo thời gian và không gian, theo các hình thức tổ chức di cư khác nhau. - Trong khi đánh giá những ảnh hưởng của nhập cư theo thời gian đối với sự phát triển kinh tế xã hội và môi trường của thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đã khẳng định những đóng góp của người nhập cư vào sự phát triển kinh tế- xã hội thành phố Hồ Chí Minh và những mặt tiêu cực của quá trình di cư đối với cả nơi đi và nơi đến. - Đề tài cũng cố gắng đề ra các giải pháp, kiến nghị nhằm sử dụng hợp lí nguồn nhân lực nhập cư vào Tp. Hổ Chí Minh, nâng cao đời sống cua người nhập cư nói riêng và dân cư TP.HCM nói chung. - Đề cũng đề ra một số biện pháp hữu hiệu để giảm bớt gánh nặng di cư cho các vùng xuất, nhập cư. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY