Đề tài Vai trò của nhà trường trong sự hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam bằng con đường giáo dục và đào tạo

<p> 1. Trong những thập kỉ cuối thế kỉ 20, tính văn hóa và tính kinh tế - kĩ thuật ngày càng xâm nhập vào giáo dục. Một nền giáo dục phổ biến, hiện đại là một nhân tố chính của sự đổi thay, trong đó nhà trường, đơn vị cơ sở của giáo dục, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của con người bằng con đường giáo dục và đào tạo. Kết quả của đạt điều tra tại 27 trường với 1751 phiếu từ giáo dục mầm non tới đại học ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và ý kiến của 135 nhà quản lí lãnh đạo đã cho thấy rõ nhiều giá trị nhân cách đã được hình thành và vun đắp từ trong nhà trường. Tuy nhiên nhà trường Việt Nam chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của xã hội đang đổi mới: con người HS - sản phẩm của nhà trường còn kém hiệu quả, ít năng động và thích ứng, ít biết và có ít khả năng làm giàu đúng đắn cho bản thân, gia đình và dân tộc, ít hiểu biết về pháp luật và những giá trị quốc tế. 69,6% nêu có những thiếu sót đó là do đội ngũ GV bất cập, 33% là do mục tiêu và nội dung giáo dục không phù hợp, 31 % là do phương pháp giáo dục. 2. Nhà trường Việt Nam phải vừa nhạy bén với các xu hướng của nhà trường và giáo dục trong khu vực và thế giới, vừa phải khả thi trong hoàn cảnh Việt Nam. Tính đa dạng là một đặc điểm của nhà trường hiện nay nhằm thực hiện một cách linh hoạt mục tiêu đào tạo. Mối liên kết nhà trường - gia đình - xã hội là một kinh nghiệm quí báu, một đặc điểm của nhà trường Việt Nam cần được khai thác và thể chế hóa. Vươn tới một xã hội công bằng, văn minh, công nghiệp hóa và hiện đại hóa là một mục tiêu trọng điểm của nhà trường Việt Nam. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY