Đề tài Truyền dữ liệu qua bluetooth

<p> Micro SD Card kết nối với giao diện SPI2 qua 3 chân 1) SPI2_SCK ( PB13): xung clock SPI2 cấp cho SD Card. 2) SPI2_MOSI ( PB15): dữ liệu từ SPI2 đến SD Card. 3) SPI2_MISO (PB14): dữ liệu từ SD Card đến SPI2 Ngoài ra còn có chân SD_SC ( PA3): cho phép SD Card hoạt động Cấu hình giao diện SPI Sử dụng giao diện SPI2. -SPI1 hoạt động ở Master Mode. -Full duplex. -Dữ liệu truyền dưới dạng khung 8 bit. -MSB trước. - Không dùng DMA để truyền dữ liệu. -Tốc độ : gửi lệnh 36 MHz / 128 = 281 KHz đọc dữ liệu 36 MHz / 2 = 18 MHz Trạng thái clock tĩnh như bên dưới ( CPHA =0 : việc truyền và nhận xảy ra ở cạnh đầu tiên của xung clock, CPOL =0: trạng thái tĩnh của clock là âm) ( hay còn gọi là SPI Mode 0) </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY