Đề tài Tổng hợp và nghiên cứu một số dẫn suất của benzothiazole

<p> Trong phần tổng quan chúnh tôi đã tóm tắt những hướng ứng dụng chính của benzothiazole và một số dẫn xuất của nó theo một số hướng cụ thể . Quá trình tổng hợp các dẫn xuất 3- ( 2-R-Vinyl) - 2-benzothiazolinone xuất phát từ 2- MBT kỹ thuật là nguyên liệu dễ kiếm , rẻ tiền . Sau khi tinh chế được 2-MBT tinh khiết, chúng tôi đã thực hiện một chuỗi các phản ứng : oxyhoá 2-MBT , cộng với formaldehyde , thế nhóm hydroxyl bằng nguyên tử chlor , phản ứng với triphenyphosphin và cuối cùng là thực hiện phản ứng Wittig với tác nhân là benzaldehyde và các benzaidehyde thế. Tất cá các quá trình đều được tiến hành nhiều lần để tìm ra phương pháp tốt nhất . Sản phẩm của phản ứng đã được kiểm tra bằng điểm nóng chảy , phân tích nguyên tố và phổ hồng ngoại . Kết quả cho thấy sản phẩm đạt độ tinh khiết khá cao . Áp dụng phản ứng Wittig cho từng quá trình tổng hợp cụ thể , chúng tôi đã có gắng tìm kiếm những điều kiện thích hợp nhất về nhiệt độ , dung môi và đặc biệt là base . Các quá trình chuyển hóa chất trong các phản ứng kế tiếp nhau được theo dõi và kiểm tra trên phổ hồng ngoại . kết quà cho thấy : các vạch đặc trưng trên phổ đã rất phù hợp với các chất trong quá trình chuyển hóa . Cũng từ đây nhấn mạnh thêm vai trò của phổ IR trong việc ứng dụng để theo dõi quá trình phản ứng và xác định cấu trúc của các chất là rất quan trọng </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY