Đề tài Tổ chức cho vay đối với hộ kinh doanh

<p> 10. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng a) Khách hàng có quyền:  Nhận tiền vay theo thỏa thuận trong HĐTD.  Từ chổi yêu cầu của Ngân hàng không đúng với các thỏa thuận trong HĐTD.  Khiếu nại các vi phạm HĐTD theo quy định của pháp luật. b) Khách hàng có nghĩa vụ:  Cung cấp kịp thời, đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu đã cung cấp.  Sừ dụng tiền vay đúng mục đích và thực hiện đúng các nội dung khác đã thỏa thuận trong HĐTD.  Cung cấp cho Ngân hàng các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn.  Trả nợ gốc và lãi, phí tiền vay theo thỏa thuận trong HĐTD.  Tạo điều kiện thuận lợi để Ngân hàng VPBank kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay, tình hình tài sản bảo đảm tiền vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính.  Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng những thỏa thuận về việc trả nợ vay. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY