Đề tài Tìm hiểu ảnh hưởng của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật lên hiện tượng rụng trái non xoài (Mangifera indica L.)

<p> Kết luận Từ các kết quả trên, chúng tôi có một số kết luận như sau: 1. về thời điểm, vị trí xảy ra sự rụng và cơ quan quyết định sự rụng trái non xoài Cát Hòa Lộc (Mangifera indica L.): • Sự rụng xảy ra theo hai đợt: đợt 1 trong giai đoạn tăng trưởng sớm của trái (7 ngày tuổi) và đợt 2 khi trái bắt đầu giai đoạn tăng trưởng nhanh (3 tuần tuổi). • Sự rụng xảy ra tại vùng rụng, liên quan đến sự tạo các enzym phân hủy vách tế bào theo con đường sinh học phân tử (lý thuyết trung tâm của sinh học phân tử). • Trái có vai trò quyết định sự rụng trái thông qua sự thay đổi của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong trái. 2. Sự rụng là hiện tượng sinh lí học có kiểm soát. Có sự thay đổi hàm lượng các chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong trái và sự thoát khí etilen, gia tăng cường độ hô hấp tại vùng rụng. Hàm lượng auxin, giberelin và citokinin giảm trong trái trong khi hàm lượng acid abcisic gia tăng ở các giai đoạn sự rụng diễn ra mạnh. 3. GA3 AAB và ethrel kích thích trực tiếp sự rụng của khúc cắt vùng rụng trái xoài. AIA và zeatin riêng rẽ hay kết hợp với AIA cản sự rụng. 4. Auxin và citokinin có tác dụng cản sự rụng ngoài thiên nhiên. Các dung dịch C50 và D10 cố khả năng được dùng để kiểm soát sự rụng trái non xoài Cát Hòa Lộc. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY