Đề tài Thực trạng và một số giải pháp phát triển ngành logistics tại Việt Nam

TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC QUẢN TRỊ LOGISTICS KINH DOANH 1. Logistics trong nền kinh tế hiện đại 1.1. Khái niệm và sự phát triển của logistics kinh doanh1.2. Phân loại các hoạt động logistics 1.2.1. Theo phạm vi và mức độ quan trọng1.2.2. Theo vị trí của các bên tham gia1.2.3. Theo quá trình nghiệp vụ (logistical operations) chia thành 3 nhóm cơ bản1.2.4. Theo hướng vận động vật chất 1.2.5. Theo đối tượng hàng hóa1.3. Vị trí và vai trò của logistics 1.3.1. Đối với nền kinh tế quốc dân 1.3.2. Đối với doanh nghiệp 2. Nội dung cơ bản của quản trị logistics 2.1. Khái niệm và mô hình quản trị logistics2.2. Mục Tiêu của quản tri logistics kinh doanh 2.3. Các nội dung cơ bản của quản tri logistics 2.3.1. Dịch vụ khách hàng2.3.2. Hệ thống thông tin2.3.3. Quản trị Dự trữ2.3.4. Quản trị vận tải2.3.5. Quản trị kho hàng2.3.6. Quản trị vật t­ư và mua hàng hoáII. THỰC TRẠNG NGÀNH LOGISTICS TẠI VIỆT NAM 1. Những thành công của ngành logistics tai Việt Nam 2. Những hạn chế và tồn tại của ngành logistics tại Việt Nam 2.1. Về nguồn nhân lực 2.1.1. Nguồn nhân lực 2.1.2. Chương trình đào tạo 2.2. Về cơ sở hạ tầng 2.3. Về khả năng đáp ứng 2.4. Về luật lệ của các quốc gia 2.5. Doanh nghiệp Logistics Việt Nam làm thuê trên sân nhà 2.6. Giá cả các dịch vụ logistics Việt Nam rẻ 2.7. Kinh doanh manh mún, chộp giật 3. Cơ hội và tiền năng phát triển cho ngành logistics tại Việt Nam III. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH LOGISTICS TẠI VIỆT NAM 1. Về phía nhà nước 2. Vể phía doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY