Đề tài Thực trạng và giải pháp xử lý nợ quá hạn tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung trước đây, không có sự cạnh tranh nên những rủi ro kinh doanh không được quan tâm, trú trọng đến. Do vậy nhiều yếu tố then chốt trong hoạt động quản lý NH, bao gồm hầu hết các yếu tố trong hoạt động quản lý rủi ro không được chú ý thích đáng, các hoạt động của mỗi chi nhánh nngân hàngđược thực hiện theo những chỉ thị nghiệp vụ chính xác nhằm đảm bảo sự hoạt động thống nhất và nhất quán từ trên xuống tận cơ sở. Nhưng trong nền kinh tế thị trường, rủi ro được xem như là yếu tố không thể tách rời với quá trình hoạt động các doanh nghiệp, doanh nhân trên thị trường. Người ta khẳng định rằng, NH phải đối phó với các rủi ro từ mọi nguồn gốc, trong đó rủi ro tín dụng gắn với hoạt động chính của NH. NHVN chưa phát triển, chưa ốn định, hành lang pháp lý chưa đầy đủ, hợp lý và thống nhất, trình độ cán bộ còn thấp do vậy rủi ro tín dụng trong thời gian qua trở nên rất bức bách, vấn đề nợ quá hạn là vấn đề đáng được quan tâm nhất hiện nay cần được giải quyết. Nhà nước và ngành NH cũng đã sớm có những biện pháp khắc phục và xử lý, nên đã hạn chế, giảm bớt được phần nào tình trạng nợ quá hạn này, tuy nhiên vẫn còn có nhiều khó khăn và bất cập. Hy vọng rằng trong thời gian tới, nhà nước cũng như hệ thống NH có những chính sách, những biện pháp hiệu quả hơn để giải quyết triệt để tình trạng trên để nhằm làm lành mạnh hoá hoạt động của hệ thống NHTM, thúc đẩy hệ thống NHTM ngày càng phát triển hơn góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY