Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Sacombank Cần Thơ

Thường xuyên quan tâm và thực hiện công tác chấn chỉnh, không ngừng củng cố và hoàn thiện tất cả các mặt hoạt ñộng của Chi nhánh, Phòng Giao dịch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và ñảm bảo mục tiêu hoạt ñộng của Ngân hàng ñược an toàn và bền vững. Theo ñó, Sacombank Cần Thơ cần quan tâm và thực hiện tốt công tác kiểm soát rủi ro, công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, công tác an toàn kho quỹ, vận chuyển tiền, nợ quá hạn,.Phối hợp chặc chẽ với các Phòng ban nghiệp vụ Hội sở, các Chi nhánh bạn, tăngcường sự ñối thoại, trao ñổi và chia sẻ thuận lợi cũng như khó khăn vướng mắc thường xuyên giữa các bên ñể tạo sự liên thông, hỗ trợ kịp thời lẫn nhau nhằm ñạt ñược hiệu quả cao nhất trong công viêc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY