Đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh sở giao dịch 3 Hà Nội

Lời mở đầu Hơn 2 năm kể từ ngày gia nhập WTO, nền kinh tế nước ta đã chứng kiến những chuyển biến tích cực và mạnh mẽ. Hoạt động giao thương mở rộng khiến nhu cầu làm ăn với các công ty nước ngoài của doanh nghiệp trong nước tăng vọt, theo đó cũng mở ra một trang mới đầy xán lạn cho ngành ngân hàng. Thanh toán quốc tế từ đó phát triển như một tất yếu khách quan để đáp ứng nhu cầu thương mại quốc tế của các doanh nghiệp trong nước. Tham gia hoạt động thanh toán quốc tế từ năm 1993 mà tiền thân là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sau hơn 10 năm hoạt động đã đạt được rất nhiều thành quả, góp phần đa dạng hoá dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, mở rộng các sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng. Trong số đó phải kể đến việc hệ thống và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế. Kể từ khi áp dụng quy trình trên cơ sở ứng dụng công nghệ điện tử, hiệu quả kinh doanh của BIDV đã được nâng cao rõ rệt: thời gian giao dịch giảm xuống, sai sót trong giao dịch giảm và giảm thiểu cả chi phí quản lý hoạt động. Tuy nhiên, trước những biến đổi không ngừng của nền kinh tế trong nước và thế giới, các bộ luật được ban hành và sửa đổi liên tục khiến các cán bộ ngành ngân hàng đứng trước áp lực phải có những đổi mới nhằm cải tiến hiệu quả quy trình thanh toán. Đề tài báo cáo thực tập “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nội” sẽ góp phần đưa thêm một góc nhìn chi tiết hơn về vấn đề này. Với độ dài 70 trang, bố cục báo cáo gồm ba phần chính là: Chương I: Lý luận chung về thanh toán quốc tế và quy trình thanh toán quốc tế tại các ngân hàng. Chương II: Thực trạng quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Chương III: Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại BIDV, chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nội. MỤC LỤC Lời mở đầu. 1 Chương 1: Lý luận chung về thanh toán quốc tế và quy trình thanh toán quốc tế tại các ngân hàng. 3 I. Thanh toán quốc tế:3 1. Khái niệm thanh toán quốc tế (TTQT) .3 2. Sơ lược hoạt động TTQT ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay:4 II. Quy trình thanh toán quốc tế tại các ngân hàng:5 1. Khái niệm quy trình thanh toán quốc tế (QTTTQT) :5 2. Quy trình thanh toán quốc tế ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay:6 3. Hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế là gì.6 Chương II. Thực trạng quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam:8 I. Khái quát về sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam:8 1. Sơ lược về hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam:8 2. Tổng quan về sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam12 II. Thực trạng quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.14 1. Nội dung quy trình:14 1.1 Quy trình phát hành thư tín dụng.14 1.2 Quy trình thanh toán thư tín dụng trả ngay (IB)17 1.3 Quy trình thanh toán thư tín dụng trả chậm (UB)23 1.4 Quy trình phát hành bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng (SG)28 1.5 Quy trình ký hậu vận đơn khi chứng từ chưa về đến ngân hàng (AE) Quy trình ký hậu vận đơn khi chứng từ chưa về đến ngân hàng bao gồm 8 bước:31 1.6 Quy trình nhờ thu đến (IC)34 1.7 Quy trình thông báo thư tín dụng (IL)39 1.8 Quy trình nhờ thu đi (OC)42 1.9 Quy trình chiết khấu bộ chứng từ (BP)45 2. Sơ lược về kết quả kinh doanh từ việc áp dụng các quy trình thanh toán quốc tế tại Sở Giao Dịch 3 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).52 3. Đánh giá về quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam55 3.1 Nhận xét chung. 55 3.2 Một số kết quả đã đạt được. 56 3.3 Những mặt hạn chế, khó khăn. 58 Chương III: Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nội.60 I. Định hướng phát triển hoạt động than toán tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam60 1. Định hướng chung của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam60 2. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Sở Giao Dịch 3 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam61 II. Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Sở Giao Dịch 3 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam63 1. Đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, mở rộng phạm vi hoạt động.63 2. Cải tiến kỹ thuật công nghệ.64 3. Đơn giản hoá trong việc thực hiện nghiệp vụ TTQT đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nghiệp vụ liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTQT.64 4. Giữ vững mối quan hệ với khách hàng.64 5. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát.65 Kết luận. 66 Tài liệu tham khảo. 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY