Đề tài Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thu thập bằng chứng kiểm toán trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

<p> Trong tương lai, nếu tiếp tục nghiên cứu đề tài “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thu thập bằng chứng kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC” thì tôi sẽ tập trung vào nghiên cứu việc áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trên nhiều khoản mục, nhiều đơn vị khách hàng và tiến hành so sánh, đối chiếu với việc áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán của các công ty kiểm toán khác, từ đó đưa ra giải pháp mang tính tổng thể, nhằm góp phần hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY